Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020
Ngày 18/5/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; có 110 đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội (trong đó có 05 đồng chí đảng viên dự bị). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Sở đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ lần thứ II đề ra đem lại những kết quả khả quan, đó là: Ban Chấp hành Đảng bộ nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng ủy, chuẩn bị chu đáo, có chất lượng nội dung các cuộc họp; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đảng ủy viên trong thảo luận, bàn bạc, đề ra  nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong thực hiện các mặt công tác xây dựng đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các đoàn thể ngày càng phát triển; củng cố nâng cao chất lượng các chi bộ trực thuộc, chỉ đạo cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy được nâng lên, vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo của cấp ủy được phát huy có hiệu quả, có sự quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo sâu sát với thực tế. Từ đó, giữ vững được sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành Đảng bộ suốt nhiệm kỳ qua, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình ngày càng phát triển.


Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ, tập trung bàn giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đại hội cũng kiểm điểm sự điều hành lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đạhội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao. Đại hội đã thảo luận, tham luận với nhiều ý kiến bổ sung, làm rõ thêm tình hình thực trạng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, về phát triển các lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao trong giai đoạn 2020-2025 với tham luận của đồng chí Võ Đồng Lập, Phó Giám đốc Sở và các chi bộ: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Quản lý văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Thư viện tỉnh, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao.

Trên cơ sở báo cáo chính trị trình Đại hội và ý kiến thảo luận, tham luận, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đại hội khóa III sẽ căn cứ vào Nghị quyết đã được thông qua và các ý kiến thảo luận, tham luận tại Đại hội, khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành, lãnh đạo và phối hợp chính quyền nghiên cứu, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 và phân kỳ đưa vào kế hoạch thực hiện chỉ đạo, điều hành hàng năm phù hợp với tình hình thực tế trong nhiệm kỳ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết đã được thông qua.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt hứa hẹn trước Đại hội

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã nhất trí, sáng suốt bầu chọn Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng, yêu cầu về tiêu chuẩn và đạt yêu cầu về cơ cấu nữ, trẻ, dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ủy ban kiểm tra Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao khóa III đã họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả với Đại hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở gồm 05 đồng chí: trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bầu tái cử Bí thư Đảng ủy Sở; 02 Phó Bí thư Đảng ủy Sở tiếp tục giữ chức vụ là đồng chí Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Lê Minh Kiệt, Chánh Thanh tra SởỦy viên Ban Thường vụ là đồng chí Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Võ Huỳnh Hòa, Trưởng Phòng Tổ chức - Pháp chế. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cũng bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Võ Huỳnh Hòa được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở.

 Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy Sở thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, cùng mang hết tâm huyết, trí tuệ để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IIIđẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình trên địa bàn tỉnh lên tầm cao hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong giai đoạn mới./.

Bạch Huệ

Chi bộ Văn phòng – KHTC
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video