Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số

16/03/2020
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 6-3-2020 triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019- 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện tập trung vào các nhóm hoạt động chủ yếu:

Một là, tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện Đề án.

Hai là, vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện Đề án. Thường xuyên cung câp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương.

 

Xe ô tô lưu động “Ánh sáng tri thức” của Thư viện tỉnh phục vụ các em học sinh tại huyện biên giới Giang Thành (ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Bảo Ngọc)

Ba là, điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số của tỉnh về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; học tập, vui chơi, giải trí cho trẻ em; trang phục đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số của tỉnh, cụ thể là:

Hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực. Điều phối, vận động và lồng ghép, sử dụng các nguồn lực một cách công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các địa phương và đối tượng hưởng lợi.

Rà soát nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh các chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Năm là, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện.

Tỉnh Kiên Giang hiện có 4 xã khu vực III, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Có 37 ấp đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11-7-2017 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và được cộng đồng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em được tiếp cận với các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí; hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng,…

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư của các chương trình có hạn; số trẻ em tại xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số còn nhiều, đời sống của các em ở các địa bàn này còn gặp nhiều khó khăn,… Do vậy, rất cần thiết phải vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để quan tâm chăm lo, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của tỉnh, nhằm giúp trẻ em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, để trẻ em phát triển toàn diện, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em trong học tập được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; hỗ trợ trang phục đồ ấm cho trẻ em.

Nguồn kinh phí thực hiện, được vận động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, các cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác; kinh phí hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo phân cấp quản lý lập dự toán chi công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch.

Đức Huy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video