Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020

25/03/2020
Ngày 24/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020.

Mục đích việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp Trung ương và hướng dẫn thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo hoạt động ở cấp Trung ương sẽ bao gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế; tổ chức các cuộc họp liên ngành ở cấp Trung ương về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo phương thức lồng ghép với hoạt động kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình năm 2020 tại các địa phương (Có kế hoạch riêng).

Hướng dẫn địa phương và phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương thực hiện hoạt động truyền thông trong "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"; Triền khai Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020".

Hoạt động tại địa phương: Xây dựng kế hoạch, triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; xây dựng chương trình phối hợp liên ngành theo hướng dẫn của Bộ ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và thực tế tại địa phương; Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại đại phương, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình tại cơ sở; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả "Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020"; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương theo quy định.

Bộ VHTTDL yêu cầu các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, nghiêm túc, đúng quy định hiện hành và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

>> Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020

Lan Anh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video