Huyện Kiên Lương đăng cai tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ III - 2020

15/05/2020
Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 24/6 đến 26/6/2020, huyện Kiên Lương đăng cai tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I - năm 2020 tại Nhà văn hóa thuộc Công ty Xi măng Kiên Lương. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.


Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2018 tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Đây là năm thứ hai, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tiếp tục tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang tại cơ sở nhằm góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ về cơ sở; đồng thời là dịp quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch của huyện Kiên Lương.

Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2020, không có phần thi xử lý tình huống, chỉ tổ chức phần thi Tiểu phẩm. Nội dung tiểu phẩm tập trung chủ đề: Ca ngợi gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam; về giáo dục đời sống gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; những tấm gương hiếu nghĩa đối với ông bà, cha mẹ; xây dựng gia đình hạnh phúc, lành mạnh; xây dựng và phát triển con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước phần thi Tiểu phẩm, mỗi đội lồng ghép tự giới thiệu về đội mình, nêu mục đích, ý nghĩa tham gia Hội thi, ngắn gọn, nội dung súc tích, phù hợp với chủ đề Hội thi.

Gắn với Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ III là Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I. Mỗi huyện, thành phố chọn 01 gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương, gồm: cha, mẹ và  con, tham gia thi các môn thể thao dự kiến: Nhảy bao bố, ném bóng vào rổ. Đây là lần đầu tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu là dịp để các gia đình nhận thức được giá trị của những giây phút sum họp bên nhau; khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, bền chặt, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” nói riêng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung. Đây cũng là năm tổ chức thí điểm, làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm để năm 2021 mở rộng quy mô tổ chức, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa dành cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trong tỉnh.

 

Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

Việc tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2020 và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I nhằm tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngọc Thy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video