Triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

05/06/2020
Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 29/5/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (gọi tắt là Chỉ thị 08/CT-TTg).

Mục đích là nhằm triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả và tiết kiệm các nội dung của Chỉ thị 08/CT-TTg bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); báo cáo đánh giá tổng kết đúng quy định, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

 

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về PCBLGĐ; bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình năm 2017” do UBND huyện Hòn Đất phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức - Ảnh: Quỳnh Như

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg tập trung vào 3 nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PCBLGĐ; đưa nội dung Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác PCBLGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tổ chức sơ, tổng kết thực hiện kế hoạch hành động PCBLGĐ trên địa bàn huyện; củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ các cấp; mỗi xã, thị trấn phải có ít nhất 01 câu lạc bộ (CLB) PCBLGĐ, 01 CLB gia đình phát triển bền vững, 01 CLB gia đình hạnh phúc, 01 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 01 cơ sở khám chữa bệnh. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg, kịp thời can thiệp, ngăn chặn các hành vi bạo lực có thể xảy ra và xử lý nghiêm các vụ BLGĐ; góp ý, phê bình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi BLGĐ; có các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ pháp lý, tâm lý, việc làm cho nạn nhân BLGĐ; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCBLGĐ.

Triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 08/CT-TTg, tiếp tục triển khai các văn bản về PCBLGĐ và văn bản có liên quan như: Luật PCBLGĐ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em… cho các cấp, các ngành và nhân dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao. Hàng năm chủ động phối hợp, chuẩn bị tốt nội dung tham gia các hội thi, hội diễn về PCBLGĐ do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức; tổ chức tốt các hoạt động về công tác gia đình vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Hai là, tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang: Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về PCBLGĐ qua việc vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về PCBLGĐ; sử dụng sức mạnh tổng hợp các loại hình truyền thông đại chúng (thông tin lưu động, loa truyền thanh không dây, trang thông tin điện tử…). Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới, PCBLGĐ; ưu tiên tuyên truyền đối tượng là nam giới và những gia đình thuộc nhóm có nguy cơ xảy ra BLGĐ.

Ba là, phòng ngừa BLGĐ, hỗ trợ nạn nhân BLGĐ: Hình thành các đường dây nóng nhằm tư vấn, trợ giúp về PCBLGĐ tại các xã, thị trấn; tiếp tục duy trì, phát huy vai trò cộng tác viên, tình nguyện viên về PCBLGĐ. Duy trì, nhân rộng các mô hình, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân BLGĐ thông qua các CLB, địa chỉ tin cậy, các cơ sở khám chữa bệnh, các tổ hòa giải… Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người bị BLGĐ, người có nguy cơ cao gây BLGĐ nhưng chưa có việc làm. Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ BLGĐ; tổ chức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư… đối với người gây BLGĐ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, UBND huyện Hòn Đất giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn.

Việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 605/UBND-VHXH ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về đẩy mạnh công tác PCBLGĐ nhằm tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình, xã hội đối với việc gìn giữ, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Ngọc Khánh
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video