Hướng dẫn triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại huyện Gò Quao và Giồng Riềng

08/06/2020
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 797/KH-SVHTT ngày 04 tháng 10 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại xã Định Hòa (huyện Gò Quao); xã Thạnh Lộc (huyện Giồng Riềng) trong 02 ngày 03 - 05/6/2020 nhằm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện tốt các mối quan hệ và ứng xử trong gia đình.


Hội nghị triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với mục tiêu “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội” và Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ cơ bản của gia đình, ngày 29/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. 

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. 


Hội nghị triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thí điểm 12 tỉnh, thành trên cả nước và năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện năm thứ hai. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, gồm 4 tiêu chí ứng xử chung và 4 tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm: Ứng xử giữa vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em.

Kiên Giang tuy không phải là địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm thí điểm, nhưng Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động lựa chọn địa bàn thí điểm. Sau khi trao đổi, thống nhất với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ngày 04/6/2019, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 797/KH-SVHTT về việc triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019 - 2021, trong đó thống nhất chọn phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên; xã Định Hòa, huyện Gò Quao; xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, mang nét văn hóa đặc trưng của khu vực đô thị, nông thôn - biên giới và đồng bào dân tộc.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện các giải pháp, quy định đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, kết quả hoạt động của ngành, nhiều hoạt động chuyên môn cũng chậm so với kế hoạch, việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3/2020 nhưng phải dời đến đầu tháng 6/2020. Tiếp sau thành công Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” diễn ra vào ngày 03/6 tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao, ngày 05/6 tại xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị, với các nội dung: Triển khai các văn bản về thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; những nội dung cơ bản về các mối liên hệ và các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình; hướng dẫn thực hiện các mẫu đăng ký và cung cấp các tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Hồng Xứng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đảm bảo đúng theo kế hoạch. UBND xã chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội tham mưu kế hoạch gắn với tình hình thực tiễn của địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo ấp triển khai đến tổ Nhân dân tự quản tuyên truyền, vận động, chọn hộ gia đình đăng ký hoàn thành trong tháng 6/2020. Tham mưu tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động, sự kiện, bám sát tiêu chí, phù hợp với nhu cầu từng đối tượng, tập trung lồng ghép vào các đợt truyền thông ngay từ tháng 6 này để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em 2020 và sắp tới là Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời, phát huy vai trò của mô hình các câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; “Gia đình hạnh phúc”... nhằm góp phần tôn vinh, lan tỏa các chuẩn mực đạo đức, văn hóa; xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội.

 

Được biết, ngoài 02 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao và xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng do tỉnh chọn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, các huyện cũng chọn thêm các câu lạc bộ khác để làm địa bàn thí điểm thực hiện như: huyện Giồng Riềng chọn thêm 04 câu lạc bộ tại xã: Hòa Hưng, Thạnh Phước, Ngọc Hòa, Bàn Thạch; huyện Gò Quao chọn 01 câu lạc bộ tại xã Định An. Ngày 9/6/2020 tại UBND phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Đây cũng là một trong 3 địa phương do tỉnh chọn làm địa bàn triển khai thí điểm Bộ tiêu chí nhằm bồi đắp các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, củng cố ý thức pháp luật, nâng cao ý thức xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Quỳnh Như
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video