Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

15/06/2020
Qua hơn 4 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 180/CTr-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đến nay có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt; 4/17 chỉ tiêu không đạt.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019, tỉnh Kiên Giang có 1,723 triệu người, trong đó trẻ em 461.729 trẻ, chiếm khoảng 26% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích (TNTT), đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông.

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành nhiều văn bản như: Chương trình số 180/CTr-UBND ngày 29/4/2016 về phòng, chống TNTT trẻ em giai đoạn 2016-2020; Công văn số 641/UBND-VHXH ngày 23/5/2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, đuối nước trẻ em; Công văn số 399/UBND-VHXH ngày 04/4/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh… Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đều có kế hoạch phòng, chống TNTT của ngành, địa phương giai đoạn 2016-2020 và hàng năm.

 

Năm 2019, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước - Ảnh: Quỳnh Như

Các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường lồng ghép triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản lien quan đến phòng, chống TNTT trẻ em với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị, phát động Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em, tập huấn thực hiện các mô hình, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Kết quả, tổ chức 5.500 cuộc hội nghị triển khai, tập huấn, phát động lồng ghép tuyên truyền ở địa bàn dân cư với 275.000 lượt người lớn và trẻ em tham dự; lồng ghép tuyên truyền trong các lớp tập huấn, truyền thông tư vấn các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chi, tổ, hội; tư vấn tại gia đình, cộng đồng… được 910 cuộc với 27.352 lượt người lớn và trẻ em tham dự.

Tổ chức 44 lớp có 4.091 lượt người dự tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống TNTT trẻ em và hướng dẫn triển khai, thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống TNTT trẻ em; nâng cao năng lực sơ cấp cứu TNTT tại cộng đồng cho 86 cán bộ y tế thuộc các trường THCS, tiểu học và mầm non. Kịp thời thăm hỏi, tư vấn, hỗ trợ 72 em bị TNTT số tiền 46 triệu đồng.

 

Hướng dẫn dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em - Ảnh: Quỳnh Như

Từ năm 2016-2019, tỉnh triển khai xây dựng 23 mô hình Ngôi nhà an toàn tại 23 xã, phường, thị trấn; in 1.180 sổ quản lý mô hình, 58.050 phiếu kiểm định; có 31.859/40.429 hộ gia đình có trẻ em đăng ký thực hiện và đạt tiêu chí “gia đình an toàn”, đạt tỷ lệ 78,67%, nâng số hộ gia đình được xét, công nhận đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn toàn tỉnh đến cuối năm 2019 là 47.933 hộ.

Việc triển khai xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trẻ em, khối mầm non duy trì kết quả công nhận 2 năm học liên tiếp (2017-2018 và 2018-2019) cho 104 trường; năm học 2018-2019 công nhận mới 35 trường. Khối tiểu học và THCS, tổng số trường được công nhận năm 2018 là 174 trường; năm 2019 là 105 trường; đến cuối năm học 2018-2019 đã có 105/619 trường đạt tiêu chuẩn; năm học 2019-2020 dự kiến có 150 trường học được công nhận và khen thưởng.

Số xã, phường đang triển khai xây dựng cộng đồng an toàn phòng chống TNTT trẻ em là 11 xã, phường; dự kiến năm 2020 có 3 xã, phường được công nhận (chỉ tiêu là 4 xã, phường). Triển khai 6 mô hình đội thanh niên tình nguyện làm công tác hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho trên 2.000 học sinh của 6 trường tiểu học, THCS giờ tan trường; xây dựng 6 mô hình ký cam kết giữa 2.246 phụ huynh học sinh với Ban giám hiệu trường, cam kết cho con em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh tặng 225.194 mũ bảo hiểm cho học sinh vào lớp 1 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 72 hồ bơi các loại bảo đảm các quy định an toàn (trong đó có 5 hồ 50m, 47 hồ 25m và 20 hồ bơi khác). Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã hỗ trợ 2,484 tỷ đồng cho ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 245 cán bộ quản lý, giáo viên; trang bị 16 bể bơi cho các trường tiểu học với số tiền 2,295 tỷ đồng. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức 7 lớp cứu hộ, cứu đuối (5 lớp xã hội hóa) cho 438 học viên; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp triển khai 13 lớp dạy bơi tại các xã cho 365 học sinh tiểu học, THCS, vận động tặng 1.200 cặp phao, dụng cụ cứu sinh. Đặc biệt, năm 2019 tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình số 180/CTr-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh, có 4/17 chỉ tiêu không đạt gồm: Tỷ suất trẻ em tử vong do TNTT; xã, phường được công nhận cộng đồng an toàn; giảm số trẻ em bị tử vong do đuối nước và do tai nạn giao thông. Với đặc điểm địa hình của tỉnh có nhiều kênh, rạch, sông ngòi và ven biển, tình hình thời tiết thất thường, dân cư sinh sống tập trung ở các địa điểm ven trục lộ giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNTT cho trẻ em. Từ năm 2016 đến 3 tháng đầu năm 2020 có 2.749 trẻ em bị TNTT (trong đó 147 em bị tử vong, số trẻ em tử vong do đuối nước là 119/147, chiếm 80,95%; số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông là 11/147, chiếm 0,74%). Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và hiểu biết chung về TNTT trẻ em của người dân còn hạn chế, chủ quan, thiếu sự quan tâm giám sát đầy đủ của người lớn; nhiều trẻ em bị đuối nước ở tuổi còn nhỏ, không biết bơi, không có kỹ năng ứng phó khi có nguy cơ bị đuối nước; ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người dân chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống TNTT trẻ em giai đoạn 2021-2030, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác quản lý nhà nước về trẻ em, phòng, chống TNTT trẻ em; gắn việc thực hiện công tác chăm sóc trẻ em với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động phòng, chống TNTT trẻ em từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò chủ động, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước.

Tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống TNTT trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên, cán bộ làm công tác y tế học đường, phụ huynh học sinh… Nhân rộng mô hình dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em nhóm tuổi từ 6-15 tuổi. Đồng thời, tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống TNTT, đặc biệt là tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước trẻ em.

Ngọc Khánh
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video