Xây dựng, thực hiện mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

22/06/2020
Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016- 2020 đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.


Diễn đàn trẻ em tỉnh Kiên Giang năm 2017

Cùng với việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em, đã xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Diễn đàn trẻ em là mô hình được duy trì tổ chức định kỳ hàng năm nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em. Toàn tỉnh đã tổ chức 60 cuộc, trong đó có 5 diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với 600 em tham gia, 55 diễn đàn cấp huyện, với 4.818 lượt em, có 640 lượt ý kiến, khuyến nghị của các em tại các diễn đàn; qua 2 đợt, đưa 8 em tham dự diễn đàn quốc gia tại Hà Nội. Ngoài ra, 100% đơn vị, trường học tổ chức diễn đàn để trẻ em nói lên ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các em. Thông qua hoạt động diễn đàn đã tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ đại biểu quốc hội, đại biểu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện để nói lên ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; hầu hết các em đều mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc xoay quanh các quy định của Luật Trẻ em và các vấn đề liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em; việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong học đường, tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ, quyền tham gia của trẻ em. Ý kiến của các em đã được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể giải đáp trực tiếp, nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai, hỗ trợ phường Vĩnh Quang (thành phố Rạch Giá), huyện Giang Thành và huyện Vĩnh Thuận thành lập 3 Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, duy trì sinh hoạt đều đặn định kỳ 1 lần/tháng; mỗi năm tổ chức được 3 lớp tập huấn kỹ năng phát huy quyền tham gia cho 150 em; các em là thành viên câu lạc bộ thường xuyên tham gia nhóm trẻ em nòng cốt, tuyên truyền cho các trẻ em khác hiểu biết thêm về các quy định Luật Trẻ em, quyền và bổn phận trẻ em, các em tham gia các hoạt động hội thi, hội diễn do địa phương tổ chức; bên cạnh đó thường xuyên quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, tết. Qua đó tạo điều kiện cho các em phát huy khả năng, tổng hợp được ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và báo cáo kết quả hoạt động theo quy định. Phát huy vai trò của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền măng non trong việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Hội đồng Đội các huyện, thành phố tham mưu Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp chỉ đạo Đoàn cấp xã tổ chức xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; thành lập 74 câu lạc bộ tại các xã, phường, thị trấn; thành lập, duy trì trên 500 câu lạc bộ sở thích, tài năng, học thuật (trong đó có trên 150 câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của trẻ em, do trẻ em chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến quyền và bổn phận trẻ em).

 

Diễn đàn trẻ em tỉnh Kiên Giang năm 2018

Đối với mô hình thăm dò ý kiến trẻ em; mô hình Hội đồng trẻ em; các chương trình hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, tuy chưa thực hiện được các mô hình này nhưng các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh có tổ chức các hoạt động thăm dò ý kiến trẻ em, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phát huy quyền tham gia của trẻ em thông qua nhiều hình thức. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu trên địa bàn toàn tỉnh; các hoạt động vui chơi, giải trí, phát huy quyền tham gia của trẻ em được tổ chức rộng khắp trong các trường học, địa bàn dân cư với nhiều hình thức sôi nổi, phong phú, thu hút trên 1 triệu 900 ngàn lượt trẻ em tham gia. Năm 2016, đưa 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia trại hè “Ước mơ hồng” tại tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện chức năng là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, Tỉnh đoàn đã thành lập 1 tổ giúp việc, 1 câu lạc bộ tư vấn cấp tỉnh, 15 tổ giúp việc và 15 câu lạc bộ tư vấn cấp huyện trong học đường. Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp tổ chức 55 cuộc nói chuyện chuyên đề thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em cho 17.586 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia; đưa nội dung thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào 1.858 cuộc sinh hoạt, tập huấn của các liên đội, với trên 350 ngàn lượt đội viên, thiếu nhi tham dự.

Những năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hiệu quả hoạt động thăm dò ý kiến trẻ em tại các trường học thông qua tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên, học sinh định kỳ 2 lần/năm và các buổi sinh hoạt Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường học, có trên 400 trường duy trì tổ chức, qua đó xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc diễn ra trong học sinh. Triển khai thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, đã phối hợp tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh”; toàn tỉnh có 255 trường thành lập tổ tư vấn tâm lý trong trường học, các trường còn lại đều tổ chức lồng ghép tư vấn theo sự vụ, sự việc, qua đó có 34.189 lượt học sinh được tư vấn, hỗ trợ. Các trường học trong tỉnh phối hợp Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tổ chức 36 lớp rèn luyện kỹ năng sống (kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em…) cho 10.800 học sinh tham gia.

Hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên; các thiết chế văn hóa và thể thao từ tỉnh đến huyện, xã đã và đang phát huy khá tốt, đáp ứng nhu cầu tham gia sử dụng, hưởng thụ của cộng đồng và trẻ em ngày càng tăng như: Sân vận động tỉnh, Công viên văn hóa An Hòa, Rạp chiếu bóng Thắng Lợi, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà Thi đấu đa năng, Hồ bơi An Hòa…; 13/15 huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa -  Thể thao; 86/145 xã được đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tương đối hoàn chỉnh; 139/957 ấp, khu phố có trụ sở làm việc gắn với nơi sinh hoạt, hội họp…

Để triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa 5 mô hình: Diễn đàn trẻ em; thăm dò ý kiến trẻ em; mô hình Hội đồng trẻ em; câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em và mô hình các chương trình hoạt động do trẻ em khởi xướng, thực hiện.

Đồng Bằng
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video