Huyện Vĩnh Thuận tổ chức họp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam

25/06/2020
Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức họp mặt, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, diễn ra từ ngày 15/6 đến 24/6/2020.


Xã Bình Minh tổ chức họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Đến nay, đã có 7/8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận hoàn thành công tác tổ chức họp mặt nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, có hơn 50 hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình 03 năm liên tục (2017 - 2019).

Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tôn vinh, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; tọa đàm, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, giải pháp phát triển kinh tế tăng thu nhập, đóng góp quan trọng để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, một số xã còn tổ chức thi các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, tạo được không khí vui tươi, giao lưu gần gũi giữa các hộ gia đình tiêu biểu. Đây là dịp để những người làm công tác gia đình, các hộ gia đình gặp gỡ, trao đổi kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

 

Xã Vĩnh Bình Nam tổ chức họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Những năm qua, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội thi, hội diễn, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, họp mặt với chủ đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mái ấm gia đình văn hóa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; từ đó có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, giảm thiểu các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tăng cường việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Toàn huyện Vĩnh Thuận hiện có 175 câu lạc bộ, tiêu biểu: Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ không có người thân mc tệ nạn xã hội... hoạt động tích cực và hiệu quả. Nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn chặt với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các nội dung về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Toàn huyện hiện có 97,67% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 96,29% ấp văn hóa.

Thu Hương
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video