Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

03/07/2020
Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao là mục tiêu thứ 5, 6 trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu, ngành Văn hóa và Thể thao đã lồng ghép công tác bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và hoạt động văn hóa, thể thao. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong gia đình và lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Bảo đảm bình đẳng giới (BĐG) trong việc tiếp cận và thụ hưởng nhu cầu văn hóa giữa nam và nữ; Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG, về các hoạt động VHTT đảm bảo không phân biệt, định kiến giới, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Hàng năm, tổ chức và phối hợp tổ chức thành công các sự kiện, lễ hội VHTT, thu hút sự tham gia ngày càng đông của người dân địa phương và du khách; đặc biệt là Lễ hội truyền thống AHDT Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá) hiện nay đạt hơn 02 triệu lượt người tham dự; 02 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tiếp tục được duy trì và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống; nâng cao chất lượng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phong trào văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh; Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thi Tuyên truyền lưu động định kỳ 02 năm tổ chức một lần được gắn với các sự kiện, lễ hội của tỉnh, góp phần nâng mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật từng bước phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của Nhân dân.


Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, tỉnh tổ chức sôi nổi, thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, số xã, phường, thị trấn và số người tham gia năm sau đều cao hơn năm trước; mỗi năm tổ chức từ 13 - 15 giải thể thao cấp tỉnh; từ 03 đến 06 giải khu vực, toàn quốc quốc tế; các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao, các hội thao khác, trung bình hàng năm thu hút từ 5.000 - 7.000 vận động viên (số vận động viên tham gia thi đấu đối với những năm có tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; các sự kiện thể thao; hội thao các ngành khác theo chu kỳ thì số lượng vận động viên tham gia có thể tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn con số trung bình hàng năm). Nhiều hội thao, giải thi đấu thể thao dành cho nữ giới để khuyến khích và tạo sự cân bằng trong các môn thể thao giữa nam và nữ. Tỷ lệ nữ vận động viên thể thao đẳng cấp có xu hướng tăng; bền vững chuyên môn, sở trường theo từng nội dung chuyên môn thể thao.

 

Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới luôn được quan tâm; thời gian qua, Sở VHTT tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, với hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm tuyên truyền, phản ánh về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, PCBLGĐ, phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, BĐG. Thực hiện hàng trăm pa nô, hàng ngàn băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục lộ chính, các khu đông dân cư; phát hành xuống cơ sở gần 250 ngàn sách mỏng, tài liệu, tờ rơi, băng cassette, đĩa CD với các nội dung tuyên truyền về gia đình, PCBLGĐ, phòng, chống tệ nạn xâm nhập vào gia đình, bình đẳng giới; in ấn 2.200 cuốn sổ thông tin về gia đình và PCBLGĐ, 18.000 tờ rơi tuyên truyền triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công các hội thi, họp mặt, nói chuyện chuyên đề tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, hôn nhân và gia đình, PCBLGĐ, BĐG. Hàng năm, tổ chức từ 7 - 8 hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình, PCBLGĐ, BĐG, phòng, chống bạo hành trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác gia đình, phong trào các cấp, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, hội viên phụ nữ.

 

Nội dung BĐG trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhất là từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thực hiện BĐG trong gia đình, giảm bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình PCBLGĐ, với những kết quả tích cực, phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ đối với các nạn nhân bạo lực gia đình, truyên truyền các kỹ năng ứng xử trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay, có 132 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 59 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 147 địa chỉ tin cậy cộng đồng, với hơn 2.000 thành viên; 297 đường dây nóng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo đảm BĐG trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao vẫn còn một số khó khăn, đó là: Mục tiêu bảo đảm BĐG trong đời sống gia đình tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn “tư tưởng trọng nam, khinh nữ”, vẫn còn những vụ bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới ngày càng có tính chất nghiêm trọng, đối tượng bị bạo lực phần lớn là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình và PCBLGĐ còn nhiều bất cập, kinh phí đầu tư công tác gia đình chưa đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ, nhất là kinh phí cấp huyện và xã không ổn định, nhiều địa phương chưa được bố trí kinh phí cho lĩnh vực này. Việc kiểm tra, giám sát  và thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và PCBLGĐ gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo tính chính xác. Một số dữ liệu quan trọng về BĐG trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình chưa được thu thập, cập nhật thường xuyên.

Vì vậy, việc xây dựng nội dung và mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 cần thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chú trọng ưu tiên triển khai các hoạt động về BĐG trong gia đình, điều kiện cơ bản để tạo nên sự BĐG ở các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hoàn thiện và ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, pháp luật về BĐG, công tác gia đình và PCBLGĐ; tăng cường công tác phối hợp liên ngành về BĐG.

Ngọc Thy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video