Tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược về công tác gia đình giai đoạn đến năm 2020

20/07/2020
Cùng với cả nước, 6 tháng cuối năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản, đề án, Chiến lược về công tác gia đình giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nên việc triển khai các hoạt động về công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2020 bị hạn chế và không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/3/2020 triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020; Công văn số 605/UBND-VHXH ngày 28/4/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ). Đặc biệt, các huyện, thành phố và tỉnh tiến hành đánh giá kết quả 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Vui, khỏe Ngày hội gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2020 - Ảnh: Thanh Bình

Các hoạt động về công tác gia đình những tháng đầu năm chủ yếu tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống đài, loa truyền thanh, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; hệ thống pa nô, băng rôn, áp phích… Toàn tỉnh thực hiện 30 pa nô, 250 băng rôn; 6 kịch bản câu chuyện truyền thanh; 01 đĩa CD các bài viết chủ đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; trên 350 tin, bài, ảnh tuyên truyền phản ánh về công tác gia đình và PCBLGĐ, nêu gương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến…

Các hoạt động được tổ chức trở lại với nhiều nội dung, hình thức khá phong phú, sôi nổi vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ. Lồng ghép truyền thông triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021; phát hành 18.000 tờ rơi “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; tổ chức 03 cuộc hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Định Hòa (huyện Gò Quao), xã Thạnh Lộc (huyện Giồng Riềng), phường Tô Châu (thành phố Hà Tiên); mời đại diện Ban Chỉ đạo huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Minh, Giang Thành tham dự học tập kinh nghiệm; có trên 150 đại biểu tham dự. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác gia đình và PCBLGĐ; bạo hành, xâm hại trẻ em tại huyện Kiên Hải cho hơn 60 đại biểu. Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2020 tại Nhà Văn hóa - Công ty Xi măng Kiên Lương, có 15 Câu lạc bộ và 15 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của 15 huyện, thành phố tham dự. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt, giao lưu 30 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 15 huyện, thành phố. Các huyện, thành phố tập trung triển khai đến các xã, phường, thị trấn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thực hiện băng rôn và các khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ… Một số địa phương như: Thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng, Phú Quốc, Kiên Hải… tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, họp mặt, giao lưu, biểu dương, khen thưởng, tặng quà cho hàng trăm hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung tham mưu báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp.

Triển khai, tuyên truyền về lĩnh vực gia đình, gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; PCBLGĐ; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình… qua hoạt động của các ngành thành viên, lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền chủ đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; tăng cường tuyên truyền trên Đặc san Văn hóa và Thể thao, Trang thông tin điện tử của tỉnh, các ngành. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, họp mặt, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tuyên truyền về lĩnh vực gia đình và PCBLGĐ, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình..., hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại một số huyện, thành phố. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ PCBLGĐ và phòng, chống mua bán người cho 70 đại biểu là Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; tập huấn công tác gia đình cho 175 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố; công chức Văn hóa xã, phường, thị trấn. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ; hướng dẫn thu thập, thống kê bộ chỉ số về gia đình và PCBLGĐ năm 2020 tại cơ sở./.

Ngọc Khánh
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video