Tiền Giang đăng cai Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020

24/07/2020
Với chủ đề “Gia đình - cội nguồn yêu thương và các giá trị nhân văn”, Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020, dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27/11 đến 29/11/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của khu vực miền Tây Nam bộ.Ảnh minh họa


Các hoạt động của Ngày hội nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và nét văn hóa gia đình đặc trưng khu vực miền Tây Nam bộ nói riêng, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Theo đó, mỗi tỉnh, thành chọn 04 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu (mỗi gia đình có ít nhất 03 thành viên, gồm: Cha, mẹ và con tham gia phần thi “Gia đình tài năng”, gồm phần thi tự giới thiệu và phần thi năng khiếu (tiểu phẩm); biểu diễn thời trang “Sắc màu hạnh phúc”, với phần trình diễn thời trang gia đình, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ của người Việt Nam; thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”; phần thi “Gia đình vui khỏe, với hai trò chơi vận động thể thao: Nhảy bao bố tiếp sức và chạy xe máy chậm.


Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020 mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ quyền trẻ em. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam làm chuẩn mực xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam, hướng đấn sự phát triển bền vững đất nước, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ban biên tập
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video