Phân công phụ trách điều hành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang

14/05/2019
Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân công ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách điều hành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang./.

Huỳnh Hòa
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video