Ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn huyện Hòn Đất

21/05/2019
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc và phong phú; các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh; các hoạt động văn hóa, thể thao, từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện.

Nhiều kế hoạch hoạt động, chương trình thiết thực đã được ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Điểm nhấn là tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống, gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 di tích lịch sử cấp quốc gia, đó là: Di tích khảo cổ học Giồng Xoài tại xã Mỹ Hiệp Sơn; di tích khảo cổ học Nền Chùa tại xã Mỹ Phước; chùa Sóc Xoài tại thị trấn Sóc Sơn; khu di tích lịch sử - thắng cảnh Hòn Đất tại xã Thổ Sơn và 02 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đó là: Đền th Đức thánh Trần Hưng Đạo tại xã Sơn Kiên và lịch sử Chiến thắng Sóc Xoài tại xã Mỹ Lâm. Hiện trên địa bàn huyện có 51 loại hình văn hóa phi vật thể, trong đó các loại hình nghệ thuật Khmer, đờn ca tài tử phát triển mạnh ở một số địa phương trong huyện. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số được quan tâm. Hòn Đất là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 13,36% dân số toàn huyện, với 04 chùa Khmer là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân. Thời gian qua, tỉnh quan tâm đầu tư 01 dàn nhạc ngũ âm, huyện đã chỉ đạo thành lập một đội văn nghệ, với 10 thành viên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian của đồng bào thường xuyên được duy trì tổ chức vào các dịp lễ, tết như: Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây, lễ hội Ok-Om-Bok, lễ hội Sen Đôn Ta… thu hút mỗi đợt từ 100 diễn viên, vận động viên và hàng ngàn cổ động viên đến xem và cổ vũ. 

 

Về phát huy giá trị truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng: Những năm qua, Hòn Đất luôn thực hiện tốt công tác gia đình; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung quan trọng, cốt lõi, động viên các gia đình nhận thức sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình để có những suy nghĩ, hành động đúng đắn trong cuộc sống; các mối quan hệ trong gia đình được cải thiện, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đời sống kinh tế và vật chất tinh thần được nâng lên. Hàng năm, thực hiện các tiêu chí, danh hiệu văn hóa thông qua việc đăng ký và công nhận đều đạt tỷ lệ khá cao, từ 80 đến 85%.

Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật phát triển tích cực; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Toàn huyện có 02 CLB văn thơ, 14 CLB đờn ca tài tử, 01 CLB dân ca truyền thống. Hàng năm, huyện tổ chức hàng chục cuộc hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ; tiếp nhận 180 đoàn ca nhạc - xiếc - ảo thuật về phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.

Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa trong những năm gần đây được chú trọng. Hầu hết các CLB văn hóa văn nghệ hoạt động theo phương thức xã hội hóa. Nhân dân tự đóng góp kinh phí mua sắm trang phục, thiết bị âm thanh, tự sáng tác và dàn dựng chương trình văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Các hoạt động này ngày càng diễn ra sôi nổi, làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, nâng dần mức hưởng thụ đời sống văn hóa của nhân dân. Các hoạt động lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm, phần lớn kinh phí thực hiện do các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ đóng góp. Hệ thống thư viện, phòng đọc, điểm đọc sách có nhiều cố gắng duy trì hoạt động. Toàn huyện hiện có 01 thư viện huyện, 12 bưu điện văn hóa xã, 16 tủ sách pháp luật, 06 tủ sách gia đình, 08 điểm đọc sách cơ sở.

 

Các thiết chế văn hóa đang được quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố và hoàn thiện. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu tổ chức lập quy hoạch, bố trí tạo quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho các xã, ấp trên địa bàn huyện, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Toàn huyện hiện có 05 Trung tâm VHTT cấp xã, 59 Nhà văn hóa gắn với trụ sở ấp và Trung tâm VHTT huyện đã có quyết định đầu tư năm 2019. Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa đã và đang phát triển đúng hướng, lành mạnh, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn huyện, hiện có 14 điểm kinh doanh karoke, 04 khu vui chơi giải trí cho trẻ em… Hàng năm, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh hoạt động chưa đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2010 đến nay đã tiến hành kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng được 80 cuộc; nhắc nhở hơn 200 cơ sở và xử lý vi phạm hành chính hơn 90 cơ sở kinh doanh.


Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất vẫn còn nhiều hạn chế. Song những kết quả đạt được trong thời gian qua đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, nhiều thay đổi hướng đến một môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định chính trị, giữ vững an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương Hòn Đất ngày càng giàu đẹp./.

X.Phương
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video