Đoàn khảo sát Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

10/07/2019
Ngày 9/7/2019, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tổ chức buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2016 - 2020, tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Sở Văn hóa và Thể thao.


Đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI phát biểu tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, gia đình và thể thao giai đoạn 2016 - 2020, tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Sở Văn hóa và Thể thao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm (2016 - 2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) của UBND tỉnh; ngành Văn hóa và Thể thao đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra; các hoạt động của ngành ngày càng gắn kết và phát huy vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong công tác quản lý nhà nước đã thể hiện tính chủ động, tích cực với các biện pháp linh hoạt, kiên quyết xử lý các vi phạm; tham mưu xây dựng được một số văn bản, nghị quyết, kế hoạch, quyết định, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao (TDTT), tuyên truyền cổ động phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh đạt hiệu quả, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; quy mô và chất lượng được nâng lên, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang.

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang năm 2017

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh, nâng dần chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 13/15 huyện, thành phố có Trung tâm VHTT, đạt 86,7%; 86/145 xã, phường, thị trấn có Trung tâm VHTT, đạt 59,3%; đầu tư mới và đưa vào sử dụng những công trình văn hóa lớn của tỉnh như: Thư viện tỉnh, Nhà thi đấu đa năng… góp phần hoàn thiện thêm cơ sở vật chất phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác gia đình và nhiệm vụ xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là phục vụ cho công tác phát triển kinh tế du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử. Giai đoạn 2015 - 2020, đầu tư tu bổ, tôn tạo 06 di tích cấp quốc gia và 04 di tích cấp tỉnh, với tổng vốn 36 tỷ đồng. Ngoài ra, việc tu bổ, sửa chữa nhỏ được giao cho chính quyền địa phương và các Ban Bảo vệ di tích thực hiện.  

Phong trào TDTT quần chúng có bước phát triển rõ rệt, với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học đã từng bước thay đổi phù hợp, Hội khỏe Phù Đổng được nâng về số lượng và chất lượng. Thể thao thành tích cao được đầu tư, tham gia nhiều giải khu vực, toàn quốc và quốc tế, đạt được một số kết quả ban đầu ở các vận động viên lứa tuổi trẻ. Từ năm 2016 - 2018, các đội tham dự đạt 347 huy chương các loại.

 

Chương trình nghệ thuật đồng diễn khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang năm 2018

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực công tác; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những mặt chưa đạt được; ngành Văn hóa và Thể thao cũng làm rõ những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, góp ý, làm rõ thêm một số vấn đề như: công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; đầu tư xây dựng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa; việc phát triển  phong trào TDTT quần chúng và đầu tư thể thao thành tích cao; công tác xây dựng Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy…

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao những nỗ lực của ngành Văn hóa và Thể thao trong thời gian qua, hầu hết các lĩnh vực đều đạt được những kết quả khả quan, tạo dấu ấn trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng cho rằng ngành văn hóa là ngành đặc thù, lĩnh vực rộng lớn, đa dạng, phức tạp, nhạy cảm. Vì vậy, trong thời gian tới, toàn ngành cần phát huy sự đoàn kết, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực phụ trách, làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; trong đó lưu ý sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hoạt động hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các công trình, dự án đã có chủ trương, đồng thời phải có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về  văn hóa, thể thao trên tất cả các lĩnh vực… Về những đề xuất, kiến nghị của Ngành, cần có văn bản đề xuất cụ thể trình UBND tỉnh xem xét./.

Hồng Phúc
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video