Giang Thành phát triển phong trào văn hóa - thể thao

04/09/2019
Cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao (VHVNTT) trên địa bàn huyện Giang Thành được khuyến khích phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện.

Là huyện biên giới mới thành lập còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, quy mô phát triển chưa đồng bộ, đang ở mức trung bình trong mặt bằng chung của cả tỉnh về tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài việc cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch về xây dựng các thiết chế văn hóa và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao, tích cực tổ chức các hoạt động VHVNTT phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Mặc dù Trung tâm Văn hóa  - Thể thao huyện chưa được triển khai xây dựng, đang được đưa vào quy hoạch tại Công viên văn hóa Thoại Ngọc Hầu, song các hoạt động VHVNTT, tuyên truyền cổ động nhân các dịp lễ kỷ niệm, tết, các sự kiện của đất nước và địa phương, được tổ chức với hình thức phong phú, nội dung đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho nhân dân như: Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, hội thi “Tình khúc Bolero”, hội diễn văn nghệ đồng bào Khmer... và các hoạt động thể thao như: Bóng chuyền, bóng đá nam nữ, các hoạt động trò chơi dân gian…

Để thúc đẩy phong trào VHVNTT phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, Phòng Văn hóa và Thể thao huyện đã tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, các giải thể thao truyền thống hàng năm. Sau thời gian triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với các tiêu chí khác, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Giang Thành quan tâm đầu tư. Toàn huyện hiện có 3/5 xã có trung tâm văn hóa, đạt 60%; 27/29 ấp có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 93,10%. Các trung tâm VHTT được xây mới từng bước đưa vào hoạt động, có xây dựng lịch hoạt động hàng năm, nhiều hoạt động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã được đưa vào tổ chức tại các trung tâm. Nhà văn hóa ấp là nơi làm việc của ban lãnh đạo ấp, tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú, sinh hoạt VHVNTT, tổ chức các hoạt động cho người cao tuổi và trẻ em.


“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, gắn liền với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác nên hiệu quả thu được có ý nghĩa nhiều mặt, mang lại nhiều giá trị tốt cho cuộc sống. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thêm khởi sắc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, tác động tích cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có 88,24% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 89,65% ấp văn hóa; 92,77% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phong trào VHVNTT trong nhiều cơ quan, đơn vị, xã được đẩy mạnh; đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn VHVNTT, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, pháp luật và xây dựng nông thôn mới, tạo ra không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để lao động sản xuất, học tập, công tác đạt hiệu quả. Toàn huyện có 07 sân bóng đá, 29 sân bóng chuyền; 08 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 01 đội văn nghệ cấp huyện.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Giang Thành là huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm 20,86% dân số toàn huyện), có 03 chùa Khmer. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư 01 dàn nhạc ngũ âm và huyện chỉ đạo thành lập 01 đội văn nghệ, với 10 thành viên chuyên sử dụng nhạc ngũ âm để bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer. Ngoài ra, còn có 02 đội văn nghệ Khmer thuộc xã Phú Mỹ và Phú Lợi. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian của đồng bào Khmer thường xuyên được duy trì tổ chức vào các dịp lễ, tết, thu hút trên 100 diễn viên, vận động viên và nhiều cổ động viên đến xem và cổ vũ. Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh thường xuyên về huyện biểu diễn phục vụ nhân các dịp lễ, tết. Việc tu bổ, sửa chữa các di tích luôn được quan tâm, phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Mỹ sửa chữa Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phú Mỹ, với tổng kinh phí 40 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; di tích đình Nguyễn Hữu Cảnh được đầu tư, sửa chữa, với  kinh phí hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Hoạt động VHVNTT có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Với những hoạt động tích cực và ý nghĩa trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phong trào VHVNTT phần nào lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng nhân dân. Để phong trào VHVNTT huyện Giang Thành phát triển trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi tiềm lực để đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động VHVNTTở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa để phong trào VHVNTT ngày thêm khởi sắc, góp phần cải thiện chất lượng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện biên giới…

Hồng Phúc
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video