Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch - Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022

09/10/2019
Sáng ngày 08/10/2019, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao diễn ra Đại hội Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Công Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo đại hội điểm chi bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở và 09 đảng viên của Chi bộ về dự Đại hội.

 Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ (2017- 2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ và báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng và Kế hoạch - Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2020. 

  

Đ/c Lê Công Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Công Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy Sở đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo một số vấn đề mang tính chất định hướng làm cơ sở để Chi bộ bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã được nghe các ý kiến phát biểu của đại biểu đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền và công tác lãnh đạo đoàn thể. Các đại biểu đã chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và đề xuất những giải pháp để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 02 đồng chí: Đồng chí Trần Kim Hạnh được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Huệ được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đại hội không bầu Ban Chi ủy vì không đủ số lượng đảng viên theo quy định. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 09 chỉ tiêu quan trọng.

  

                                Bí thư và Phó Bí thư chi bộ ra mắt Đại hội

Những kết quả trên, có thể khẳng định Đại hội Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch - Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Những vấn đề được đại hội quyết nghị đều là những vấn đề có tính chất quyết định, trước mắt cũng như lâu dài, cần được triển khai thực hiện cụ thể trong thực tiễn một cách nghiêm túc, có hiệu quả./.

Bạch Huệ
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video