Triển khai Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

06/03/2020
Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (gọi tắt là Cuộc thi).


Hút thuốc lá khiến viêm gan B càng trở nên nguy hiểm hơn (Nguồn: Internet)

Trên cơ s đó, ngày 03/3/2020, S Văn hóa và Th thao tnh Kiên Giang ban hành Công văn số 185/SVHTT-QLVH yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (và Du lịch) các huyện, thành phố tích cực triển khai Cuộc thi nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ti cơ quan, đơn v.

 Cuộc thi nhằm Hưởng ng Ngày thế gii không thuc lá 31/5/2020 và tăng cường tuyên truyn v tác hi ca thuc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sng không có khói thuc lá; chính sách, pháp lut v phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá cho tất cả các đối tượng, trong đó chú trọng các đối tượng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Tìm hiểu về thực trạng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, quảng cáo thuốc lá tại các địa phương, cơ quan; nghiên cứu các đề xuất nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, trên cơ s đó tiếp tc hoàn thin khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong khi vẫn đảm bảo tính nghệ thuật của các tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, công dân trong giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá; khen thưởng kp thi các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong cuc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi xem tại đây./.

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video