Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/03/2020
Tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đó là một trong những nội dung tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tại Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 13-3-2020 về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan.

 

Một mẫu tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành (Ảnh nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với tinh thần quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch trên nhiều mặt, như: từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ ở các cơ sở y tế; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống tại chỗ; việc xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch cho đến công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân, công tác kiểm soát, quản lý, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc và các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh…

Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Tập trung tuyên truyền, vận động những người có nguy cơ nhiễm dịch cao yên tâm, tin tưởng tự giác đến các cơ sở y tế khám, điều trị; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật khánh bệnh, chữa bệnh; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; các văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã, nhất là tại các địa phương có đường biên giới… nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.

Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng…

Các hình thức tuyên truyền chủ yếu gồm: Thông tin, tuyên truyền trên báo chí; tuyên truyền qua các ấn phẩm tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp…; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích…, nhất là trên các tuyến đường trung tâm, trung tâm văn hóa - thể thao, trường học, bệnh viện, nơi công cộng…; tuyên truyền trên các Website, trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể; tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các xã vùng sâu, vùng xa, địa phương có đường biên giới, hải đảo; tuyên truyền trên internet, mạng xã hội: các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực đăng tải các tin, bài viết, thông tin chính thống về nguyên nhân, tác hại, cách phòng, chống dịch trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, VCNET…).

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thu Hà
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video