Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/03/2020
Ngày 21/3/2020, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 241/SVHTT-QLVH về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 13/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và thưc hin Công văn s 151/VHCS-TTCĐ ngày 17/3/2020 ca Cc Văn hóa cơ s - B Văn hóa, Th thao và Du lch v vic tranh tuyên truyn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao (và Du lịch) huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Chủ động sử dụng 14 mẫu tranh và đĩa DVD do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp để tổ chức tuyên truyền trên các phương tin thông tin đại chúng; ti các nơi công cng, các cơ s y tế, tr s làm vic, trường hc, các đim sinh hot cng đồng, bn tin và nhng nơi đông dân cư thun tin cho vic tuyên truyn.


Tranh tuyên truyền về phòng, dịch bệnh Covid-19 do Cục Văn hóa cơ sở cung cấp

2. Vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện công tác xã hội hóa sử dụng các mẫu tranh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được cung cấp để in, phóng treo trên các bảng, băng rôn quảng cáo tấm lớn đang có tại địa phương trong một thời gian phù hợp.

3. Ưu tiên b trí các địa đim treo băng rôn tuyên truyn ti các v trí trung tâm, d tiếp cn thông tin cho người dân ti địa bàn.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn th thường xuyên cp nht, theo dõi và kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh đến người dân và du khách trên địa bàn. Đồng thời vận động người dân đeo khẩu trang theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nhất là tại các khu di tích, địa điểm vui chơi…

Thông tin chi tiết văn bản xem tại đây./.

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video