Chuẩn bị trình Thường trực UBND tỉnh thiết kế biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang

10/04/2020
Sau hơn 04 tháng triển khai kế hoạch tổ chức đặt hàng sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang; Hội đồng thẩm định nghệ thuật đã chọn 4 tác phẩm trong số 74 tác phẩm sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang, trong đó có 01 tác phẩm được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu chọn cao nhất.

Ngày 23/11/2019, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) phối hợp với Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức đặt hàng sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang đến một số tác giả có khả năng sáng tác biểu tượng (logo) hoặc có tác phẩm logo đã được chọn trong cả nước, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế logo để đặt hàng sáng tác biểu tượng tỉnh Kiên Giang. Qua cuộc họp, Sở VHTT thống nhất chọn 05 tác giả đặt hàng sáng tác. Kế hoạch tổ chức đặt hàng sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang nhằm chọn một biểu tượng thể hiện nét riêng biệt về lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh Kiên Giang, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa, xã hội và trong quan hệ đối ngoại của tỉnh. Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia thiết kế biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Kiên Giang đối với du khách trong và ngoài nước.

 

Ảnh mang tính minh họa

Đến ngày 15/02/2020, Sở VHTT đã nhận được 74 tác phẩm của 07 tác giả (05 tác giả theo phương thức đặt hàng sáng tác và 02 tác giả tự do). Ngày 6/3/2020, Hội đồng thẩm định nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm định, xét chọn biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang. Qua đó, Hội đồng thống nhất chọn 04 tác phẩm đạt tiêu chí cao nhất từ 74 tác phẩm để trình Thường trực UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh để cho ý kiến đóng góp; tiếp theo trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong 04 tác phẩm của 04  tác giả: 01 (Kiên Giang), 03 (TP. Hồ Chí Minh), Hội đồng tiến hành bầu chọn 01 tác phẩm đạt tiêu chí cao nhất, tác phẩm đáp ứng được mục đích kế hoạch đề ra, bố cục chặt chẽ, tạo hình đầy đủ nội dung, thể hiện được yếu tố đặc trưng, nét riêng biệt về lịch sử văn hóa của tỉnh Kiên Giang; tác phẩm có tính nghệ thuật cao, ứng dụng linh hoạt trên mọi chất liệu; đảm bảo rõ nét khi phóng to hay thu nhỏ. Sở VHTT đã hoàn tất đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đặt hàng và đăng ký nội dung làm việc với UBND tỉnh để lấy ý kiến đóng góp của Thường trực và thành viên UBND tỉnh trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao Sở VHTT tổ chức triển khai việc tổng kết, trao thưởng cho những tác giả, tác phẩm được chọn ở vòng chung khảo theo quy định.

Ban Biên tập
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video