Lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống, chống HIV/AIDS trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

08/05/2020
Nhằm tập trung tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng về phòng, chống HIV/AIDS để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý và nhân dân; Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 220/KH-SVHTT ngày 06/5/2020 về việc thực hiện Kế hoạch số 69/KH-BCĐ ngày 07/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Ảnh minh họa

Công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, đòi hỏi phải được chỉ đạo quyết liệt ở từng ngành, từng địa phương, cơ sở, kiên quyết không để cho đại dịch HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội có cơ hội lây lan trong cộng đồng. Nhiều năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông lồng ghép vào việc thực hiện nhiệm vụ văn hóa, gia đình và thể thao. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố  thực hiện khá tốt với nhiều hình thức như: cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, ngành còn chỉ đạo các đơn vị lồng ghép công tác tuyên truyền vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, các buổi chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, ma túy và HIV/AIDS đến các tầng lớp nhân dân; vận động, xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khu phố văn hóa… lấy gia đình là cơ sở tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, góp phần thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030”.

Theo Kế hoạch năm 2020, nội dung thực hiện tập trung vào tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi, chống kỳ thị phân biệt đối xử; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của ngành về công tác phòng, chống HIV/AIDS; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc thi, hội diễn của ngành nhằm nâng cao kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS. Tập trung đưa thông tin đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như các xã đảo, biên giới, đưa thông tin tiếp cận với đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các phong trào quần chúng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cộng đồng. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao, tránh tình trạng lợi dụng cơ sở để tổ chức sử dụng, chứa chấp mại dâm, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng  chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ lồng ghéo công tác truyền thông phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng chương trình cho đội tuyên truyền lưu động tỉnh phục vụ cơ sở và các hội thi như: Hội thi Văn nghệ và Duyên dáng Kiên Giang năm 2020, Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang năm 2020. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng chỉ đạo đội chiếu bóng lưu động bố trí thời gian hợp lý, có kế hoạch cụ thể để tổ chức chiếu phim phục vụ đồng bào, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, lồng ghép tuyên truyền các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.v.v...

Ban Biên tập
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video