Nhân sự mới

21/05/2020
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 225/QĐ-SVHTT

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 225/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tú Mi, chuyên viên Thư viện tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Thư viện tỉnh.

Nguồn: Phòng Tổ chức - Pháp chế
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video