Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/06/2020
Nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-SVHTT ngày 15/6/2020 về việc tổ chức tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội).

Căn cứ vào nội dung tuyên truyền, cổ động, khánh tiết đã được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI tỉnh Kiên Giang, giao Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực như: các cụm pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội và tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

 

Tranh minh họa (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Hình thức và nội dung phải đạt được hiệu quả giúp Nhân dân tiếp cận dễ dàng, thường xuyên. Các hoạt động chiếu phim phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và các chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội và mừng thành công Đại hội được triển khai đến các đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương để tổ chức thực hiện. Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch trưng bày chuyên đề chào mừng Đại hội tại trụ sở và lưu động tại các địa phương. Các hoạt động chào mừng Đại hội sẽ diễn ra từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020.

Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung tổ chức thành công các Hội thi, các giải thể thao lập thành tích chào mừng Đại hội. Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang 2020, với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước và hướng về Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện thể dục, thể thao từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020, bao gồm: Giải Karate, Taekwondo, Võ Cổ truyền tỉnh Kiên Giang; Giải Việt dã Sacombank “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”; Giải Cầu lông tỉnh Kiên Giang.

Với nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, ngành Văn hoá và Thể thao triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video