Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

02/07/2020
Ngày 29/6/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Trà My - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đoàn ủy Khối.


Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

 phát biểu trong Hội nghị - Ảnh: BH

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện BTV Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) trình bày báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy­; triển khai quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chính trị tư tưởng; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác xây dựng tổ chức đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Tại Hội nghị, các đảng viên đã thảo luận và nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2020.

            

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Văn Tuyền

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Trà My - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đoàn ủy Khối đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở VHTT đã đạt được; đồng thời, đề nghị đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình công tác năm 2020; quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở VHTT phát biểu chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, đó là:

          Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kịp thời, linh hoạt kế hoạch hoạt động kinh phí của năm 2020;

- Tăng cường tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch năm đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức các lễ hội, hội thi, hội diễn, liên hoan, các giải thể thao sớm để huy động nguồn lực xã hội hóa, ngân sách thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 - 2025;

- Tập trung nhiệm vụ triển khai lập các đề án, xây dựng các kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Kế hoạch số 359/KH-SVHTT ngày 25/6/2020; hoàn thiện, trình phê duyệt và triển khai thực hiện đề án sắp xếp bộ máy tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; chuẩn bị kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; dự toán chi thường xuyên năm 2021.

         Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các Đoàn thể:

- Tập trung công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy Sở; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Rà soát nhắc nhở các chi bộ thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong thời gian tới; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề;

- Triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức sơ kết, khen thưởng vào tổng kết cuối năm;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”; “Năm Dân vận chính quyền”; lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo yêu cầu, chất lượng và chỉ tiêu đề ra; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động, giữ vững danh hiệu vững mạnh; quyết tâm xây dựng các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Bạch Huệ
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video