Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Văn hóa và Thể thao lần thứ II (2015 - 2020)

02/07/2020
Chiều ngày 30/6/2020, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành VHTT lần thứ II (2015 - 2020). Dự Hội nghị có ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh, cùng 95 đại biểu; trong đó có hơn 50 đại biểu là tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.


Tiết mục chào mừng Hội nghị của đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh - Ảnh: BH

Giai đoạn 2015 - 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề do Trung ương, Tỉnh và Ngành phát động. Các phong trào với nhiều nội dung thiết thực, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các quy định, xây dựng tiêu chí phù hợp với thực tế hoạt động chuyên môn để đảm bảo cho việc kiểm tra, đánh giá, bình chọn được chính xác, khách quan. Bên cạnh đó, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở VHTT đã tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, các sự kiện lịch sử lớn của đất nước và của tỉnh.

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, tham luận đánh giá hiệu quả các mặt hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành đạt được trong 05 năm qua. Các đại biểu tâm huyết đóng góp ý kiến đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt hơn các lĩnh vực chuyên môn của ngành VHTT trong thời gian tới. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành VHTT giai đoạn 2020 - 2025 và kêu gọi toàn thể CBCCVC-NLĐ ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.           

                                                                               

Ông Nguyễn Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT, Chủ tịch Hội đồng TĐKT  phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: BH

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đề nghị các đơn vị, địa phương đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc. Cần quan tâm kịp thời tổ chức các hoạt động nêu gương, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu đóng góp tích cực cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình tại địa phương, đơn vị. Phải nâng cao ý nghĩa và phát huy vai trò của công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực cổ vũ toàn thể CBCCVC-NLĐ hăng hái thi đua, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

  

             Ông Nguyễn Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT trao tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến ở các huyện, thành phố -

                               Ảnh: Văn Tuyền                                             

Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 17 tập thể và 40 cá nhân điển hình tiến tiến và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 16 cá nhân. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chọn 09 cá nhân của ngành VHTT đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V (2020 - 2025).              

Bạch Huệ
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video