Tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

17/07/2020
Ngày 15/7/2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 675/SVHTT-QLVH về việc tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống Covid -19 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế)

Theo đó, hiện nay trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài. Để giữ vững thành quả đạt được về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục đề cao cảnh giác, không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Từ tình hình thực tế nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý.

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video