Nhân sự mới

29/07/2020
Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định ....

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 439/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Hiệu trưởng Trương Năng khiếu Thể dục thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 440/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 441/QĐ-SVHTT về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Trương Hiển, Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 442/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm ông Trần Nguyễn Bá, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 445/QĐ-SVHTT về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang.

Phòng Tổ chức - Pháp chế
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video