Ngành Văn hóa và Thể thao tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam

30/07/2020
Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động lập kế hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 21-2-2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tuyên truyền: Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo, Chương trình tuyên truyền pháp luật biên giới, biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền cuộc chiến chống rác thải nhựa…

Xe tuyên truyền cổ động tham gia diễu hành trong khuôn khổ các hoạt động “Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận năm 2019” tại thành phố Cần Thơ - Ảnh: Thế Hạnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam qua các hoạt động chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu sách mới… Cùng với việc thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh lồng ghép nội dung tuyên truyền về biển, đảo vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đưa nội dung tuyên truyền về biển, đảo đến người dân một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu. Từ năm 2016 đến nay đội đã phối hợp tuyên truyền 90 cuộc tại các huyện, thành phố; dàn dựng 10 kịch bản mới có nội dung tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; phối hợp tổ chức 9 cuộc triển lãm lưu động; tổ chức và tham dự 4 cuộc hội thi tuyên truyền về biển, đảo; qua đó, phục vụ 36.500 lượt người xem.

Đội chiếu phim lưu động tỉnh tăng cường các xuất chiếu lưu động phục vụ nhân dân vùng biên giới và hải đảo; lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo cũng như chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong các đợt chiếu phim theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Điện ảnh. Trung bình, mỗi năm thực hiện việc lồng ghép chiếu phim lưu động tuyên truyền về biển, đảo từ 30 đến 50 buổi; tổng cộng có 14.000 lượt người xem phim được tiếp nhận các thông tin tuyên truyền về biển, đảo. Từ năm 2016 đến nay, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu sách về biển, đảo qua hình thức triển lãm chuyên đề, trưng bày sách mới tại chỗ và lưu động được 100 cuộc với khoảng 300.000 bản sách, phục vụ 600.000 lượt bạn đọc. Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trưng bày lưu động, giới thiệu sách về biển, đảo được 20 cuộc, 60.000 bản sách, thu hút 120.000 lượt bạn đọc; phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức 100 cuộc tuyên truyền giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật với hơn 300.000 bản sách mang chủ đề “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam” nhằm khơi dậy ý thức giữ gìn biển, đảo, phát huy tinh thần yêu nước của các em học sinh, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; về phương hướng phát triển và công cuộc bảo vệ biển, đảo…

Ngoài trưng bày thường xuyên tại trụ sở với nhiều chủ đề khác nhau, phục vụ hàng ngàn lượt khách tham quan, Bảo tàng tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc trưng bày hình ảnh, tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam với chuyên đề  “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; “Biển đảo quê hương”; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới, phục vụ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông tại các huyện, thành phố: Gò Quao, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc, Hòn Đất, Giồng Riềng, thành phố Rạch Giá, thu hút 48.000 lượt người xem.

Tại các huyện, thành phố, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, sách báo, bản đồ; hội nghị tập huấn; thực hiện các tin, bài, phóng sự về biển, đảo Việt Nam: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; “Biển đảo quê hương”; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, các chính sách pháp luật về biên giới biển, đảo Việt Nam… Từ năm 2016 đến nay, phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các tổ chức chính trị, xã hội được 883 cuộc tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam với 67.865 lượt người tham dự; đưa 960 tin, bài viết về biển, đảo, phát trên hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố. Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, về biển, đảo cho hơn 200 đại biểu tham dự; tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thanh niên Kiên Giang vì biển, đảo quê hương; tổ chức thi vẽ tranh, trả lời câu hỏi về biển, đảo Việt Nam dành cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở…

Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, trong giai đoạn tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam. Phối hợp tổ chức lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo qua các hoạt động chuyên ngành: Trưng bày, triển lãm sách, tranh, ảnh, tư liệu về biển, đảo; biểu diễn, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim lưu động; tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn… phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, vun bồi, hun đúc truyền thống yêu nước của dân tộc ta./.

Ngọc Khánh
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video