Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

05/06/2020
Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Nguyễn Hồng Minh vừa ký ban hành Thông báo chỉ đạo về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Ngày 26/12/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 5214/KH-BVHTTDL về việc tổ chức tháng hoạt động TDTT cho mọi người (tháng 3) và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030. Đã có 35 địa phương ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, gửi về Tổng cục TDTT.

 

Ngày chạy Olympic tại huyện đảo Phú Quốc - Ảnh: CTV

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên Tổng cục TDTT đã có công văn chỉ đạo tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Hiện nay, về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, ổn định trạng thái bình thường mới cho nhân dân; Tổng cục TDTT yêu cầu các địa phương tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, quy mô và thời gian cụ thể sẽ do địa phương tự quyết định.

Đối với các địa phương chưa xây dựng kế hoạch, tiếp tục tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030.

Hải Long
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video