Khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam"

12/06/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1561/QĐ-BVHTTDL về việc khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

Thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch khảo sát một số đơn vị về thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam với mục đích Khảo sát tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam về tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện nhằm đánh giá thực trạng; xác định những thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để từ đó tổng hợp dữ liệu, đánh giá xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

Nội dung khảo sát gồm: Khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện, đặc biệt là đối với hệ thống thư viện công cộng; Đánh giá nhu cầu thực tế và năng lực hiện tại của các thư viện trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động; Khảo sát, tổ chức điều tra nhu cầu của bạn đọc về tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ.

Theo đó, Đoàn khảo sát sẽ tiến hành khảo sát tại các thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện đại học các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Lai Châu, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Nam.

Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

>> Khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam"

Lan Anh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video