Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019)

26/08/2019
Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 520/TB-VP ngày 07/8/2019 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019) và kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019.


Ảnh minh họa

1. Về Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019)

Lễ hội kỷ niệm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh là một trong những lễ hội truyền thống, thường niên, có tính xã hội hóa cao, qua đó giáo dục thể hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, tinh thần quật cường, trách nhiệm chung tay xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Để Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019) được tổ chức chu đáo, hiệu quả, trang trọng, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cộng đồng nhân dân và du khách đến thăm viếng; cũng như đảm bảo theo đúng quy định về tổ chức Lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1.1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Tham mưu, hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019) theo ý kiến góp ý của các ngành, đơn vị. Theo đó, lưu ý kế hoạch phải mang tính tổng thể, làm cơ sở cho các Tiểu ban, các ngành xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện; khảo sát, đề xuất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội; chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc Lễ hội, Lễ dâng hương; có trách nhiệm tổng hợp kinh phí tổ chức Lễ hội trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, chương trình nghệ thuật và nghi thức thả hoa đăng… Các chương trình kịch bản của Lễ hội phải được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) thẩm định, đảm bảo nội dung theo đúng chủ đề.

1.2. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Sau khi kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ hội được ban hành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Theo đó, chú trọng công tác tuyên truyền ý nghĩa của Lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ,… phục vụ cho nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội; tổ chức, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động của Lễ hội; nhất là các hoạt động phần hội như: Hội chợ, chợ phiên; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.

1.3. UBND thành phố Rạch Giá: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý giá cả hàng hóa, dịch vụ… Chủ trì, phối hợp với Sở VHTT và các ngành, đơn vị có liên quan khảo sát, chọn địa điểm tổ chức hoạt động chợ phiên đảm bảo hiệu quả, vui tươi, an ninh trật tự, an toàn giao thông; chuẩn bị đèn cho đêm thả hoa đăng; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Lễ hội trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

1.4. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức Lễ hội; thành lập đoàn tham dự Lễ hội.

Riêng UBND huyện Châu Thành, huyện Phú Quốc chỉ đạo tổ chức các hoạt động Lễ hội tại địa phương trên tinh thần trang trọng, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

2. Về Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019

Thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019 (về địa điểm, quy mô, nội dung các hoạt động phần hội và phần lễ…).

Giao Ban Dân tộc tỉnh, Sở VHTT thống nhất, phối hợp với UBND huyện Gò Quao và các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch…

BBT
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video