Phát động đợt thi đua tổ chức tốt Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

30/09/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 23/9/2019 phát động đợt thi đua thực hiện tốt Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (gọi tắt là lễ hội).


Tiết mục khai mạc Lễ dâng hương ti Công viên Tượng đài Nguyn Trung Trc

Thời gian phát động thi đua từ tháng 7/2019 đến ngày 15/10/2019. Tổng kết, khen thưởng trước ngày 31/10/2019.

* Nội dung thi đua:

- Thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung diễn ra hoạt động lễ hội;

- Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

- Thi đua đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ cho các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội.

Về tiêu chuẩn khen thưởng cp tnh:

Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương ca Đảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước; ni b đoàn kết; hoàn thành tt các ni dung, ch tiêu đăng ký thi đua chuyên đề này và đạt các tiêu chuẩn: Có kế hoạch, chương trình tuyên truyền các hoạt động tổ chức lễ hội; là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức lễ hội; có nhiều sáng tạo, phương pháp mới hoặc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong tổ chức lễ hội đạt hiệu quả cao, an toàn và tiết kiệm.

Đối với cá nhân: Gương mu chp hành tt ch trương ca Đảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước; tiêu biu xut sc trong s các cá nhân hoàn thành tt các ni dung, ch tiêu đăng ký thi đua theo chuyên đề này. Có sáng tạo, phương pháp mi trong ch đạo, t chc thc hin nhim v được giao trong vic t chc l hi đem li hiu qu cao. Đối vi các tri cơm phc v nhân dân v tham d l hi thì tùy vào ngày công đóng góp mà lựa chọn trại cơm tiêu biu để đề ngh khen thưởng.

Số lượng khen thưởng: Không quá 20 tập thể và 30 cá nhân.

Thông qua phát động đợt thi đua nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chng gic ngoi xâm; tinh thn đoàn kết, ung nước nh ngun; các giá tr văn hóa truyn thng tt đẹp ca dân tc cho các tng lp nhân dân, nht là thế h tr, qua đó góp phn nâng cao giá tr ca l hi và thc hin thng li các nhim v phát trin kinh kế - xã hội của tỉnh năm 2019 đã đề ra. Tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào thành công của lễ hội./.

Bạch Huệ
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video