Chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang năm 2019

03/10/2019
Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2016 - 2020 vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 01/10/2019 tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer sẽ diễn ra tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trong thời gian 05 ngày: Từ ngày 08 - 12/11/2019 (nhằm ngày 12 - 16/10 âm lịch), vào dịp lễ hội Okombok của đồng bào Khmer. Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao phối hợp cùng một số cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

 

Tiết mục múa trong lễ hội năm 2018  

Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer nhằm duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer, xây dựng Ngày hội thành một sản phẩm du lịch nhằm phát triển du lịch của tỉnh. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với đồng bào cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào các hoạt động vãn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh; góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Về yêu cầu nội dung tổ chức lễ hội thực hiện đúng theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định và quản lý tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, phải đảm bảo phù hợp với truyền thống, phong tục của đồng bào dân tộc Khmer.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 200 ngàn - 250 ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Phần lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/11/2019 (nhằm ngày 15 tháng 10 âm lịch); bế mạc vào ngày 12/11/2019 (nhằm ngày 16/10 âm lịch). Phần hội gồm các hoạt động: Hội chợ thương mại; văn hóa, văn nghệ; các hoạt động thi đấu thể thao như: Giải đua ghe ngo nam và nam - nữ phối hợp tỉnh Kiên Giang; Giải bóng chuyền bãi biển nữ tỉnh Kiên Giang mở rộng, các trò chơi dân gian truyền thống; các giải thể thao do huyện tổ chức.

Ngoài ra, Ban tổ chức ngày hội hỗ trợ kinh phí vận chuyển ghe ngo và giàn thủy lục tham dự như: Các ghe ngo ngoài huyện Gò Quao: 3.000.000 đồng/chiếc/1 cự ly; Các ghe ngo trong huyện Gò Quao: 2.000.000 đồng/chiếc/1 cự ly; Giàn thủy lục ngoài huyện Gò Quao: 8.000.000 đồng/giàn; trong huyện Gò Quao: 5.000.000 đồng/giàn.

Bạch Huệ
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
Video