Dự kiến cuối năm 2020: Tổ chức lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc lần thứ I-2020

06/03/2020
Sáng qua, 4-3, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc lần thứ I-2020.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình cho rằng, việc tổ chức là cần thiết nhằm khẳng định nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc gắn với giá trị về văn hóa, lịch sử… vì thế, hàng năm huyện tham mưu duy trì tổ chức hoạt động này. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết, tham vấn ý kiến sở, ngành và đơn vị liên quan hoàn chỉnh kế hoạch nhỏ trong chuỗi hoạt động này và kế hoạch chung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.


Lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc lần thứ I-2020 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020, diễn ra trong 4 ngày, tại huyện Phú Quốc nhằm giới thiệu và quảng bá nghề truyền thống địa phương; xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm để giúp sản phẩm truyền thống có thị trường tiêu thụ và phát huy hết giá trị của sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch của tỉnh. Qua đó, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để mọi người hiểu biết sâu về văn hóa và hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Kiên Giang; tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc lần thứ I-2020 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020, diễn ra trong 4 ngày, tại huyện Phú Quốc nhằm giới thiệu và quảng bá nghề truyền thống địa phương; xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm để giúp sản phẩm truyền thống có thị trường tiêu thụ và phát huy hết giá trị của sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch của tỉnh. Qua đó, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để mọi người hiểu biết sâu về văn hóa và hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Kiên Giang; tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Minh Thư

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video