Thẩm định biểu tượng (logo) Kiên Giang

09/03/2020
Sáng ngày 06/03, ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nghệ thuật chủ trì cuộc họp với Tổ thư ký, xét chọn biểu tượng logo tỉnh Kiên Giang.

Để phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc thiết kế biểu tượng của tỉnh Kiên Giang, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường sự hiểu biết trong nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đặt hàng sáng tác biểu tượng (logo) nhằm chọn biểu tượng phù hợp và thể hiện rõ nét về lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Kiên Giang nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh, phục vụ các nhiệm vụ và quan hệ đối ngoại.


Thành viên trong Hội đồng thẩm định thảo luận, góp ý cho các tác phẩm (logo).

Từ tháng 11/2019, cuộc thi sáng tác biểu tượng được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch đặt hàng đến một số tác giả có khả năng sáng tác biểu tượng. Đến ngày 15/02/2020, Ban Tổ chức đã nhận được 74 tác phẩm sáng tác biểu tượng tỉnh của 07 tác giả, trong đó có 01 tác giả tỉnh Kiên giang với 03 tác phẩm, còn lại là các tác giả đến từ Tp. Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp lần này, sau khi tiếp thu ý kiến từ thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình thống nhất, giao Sở Văn hóa và Thể thao sau khi kết thúc cuộc thi, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức trao giải cho những tác giả, tác phẩm đã được chọn ở vòng chung khảo. Về biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang phải thể hiện được tính truyền thống cách mạng, nét văn hóa của tỉnh, trên tinh thần khẩn trương, đảm bảo kịp tiến độ và tổ chức lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy và tiếp tục trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét./.

Thiên Đăng

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video