Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

19/03/2020
Theo Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 17-3-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang, năm 2020 diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng.

Trong quí I năm 2020 đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước: 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020) kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); sắp tới đây vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tổ chức dâng hương (quy mô nội bộ) Đền thờ Vua Hùng tại huyện Tân Hiệp và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ấn phẩm tuyên truyền 


Ảnh: Thế Hạnh

Tiếp theo là đợt kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) với các hoạt động: tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng; tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt lệ của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở... và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng...

Vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay (19/5/1890-19/5/2020), tỉnh tổ chức hội thảo khoa học chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh trong Trường Chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Tổ chức triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành tựu của đất nước, của tỉnh tại các trung tâm văn hóa, thư viện, khu di tích...; ngoài ra có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác, như: phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020); các hoạt động chính gồm: Tổ chức hội thảo khoa học chủ đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng; tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Tổ chức sinh hoạt đề cương tuyên truyền, sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt lệ của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở...; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng...

Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng khác như: Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 -16/9/2020); 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Ngoài hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng còn có hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020).

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể: 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2020), 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), 90 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)...

Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910- 30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 -04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

 Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020); 202 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2020) và 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020).

Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020 nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đức Huy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video