Tổ chức Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 -2025

22/06/2020
Nhằm tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2015; Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch số 336/KH-SVHTT ngày 17/6/2020 về việc giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đội Văn nghệ quần chúng huyện, thành phố, ban, ngành trong tỉnh.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -2020

 (Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Với các thể loại ca - múa - nhạc, chương trình nghệ thuật tổng hợp tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của các huyện, thành phố, cơ quan, ban, ngành doanh nghiệp trong thời gian qua; những nét đẹp con người, văn hóa, quê hương của địa phương, đơn vị; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian khai mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2020 (trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang) tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá, với sự tham gia của đội Văn nghệ quần chúng các huyện, thành phố trong tỉnh và đội Văn nghệ quần chúng các ban, ngành, trường học, doanh nghiệp… Mỗi đơn vị tham gia 03 tiết mục, thời lượng không quá 20 phút.

Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm công tác tổ chức biểu diễn và tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc Giao lưu; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc Giao lưu.

Đây còn dịp để các đội Văn nghệ quần chúng huyện, thành phố, ban, ngành trong tỉnh biểu diễn phục vụ nhân dân, giao lưu, học tập lẫn nhau, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ rộng khắp trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân; gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

      Chi tiết văn bản xem tại đây./.

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video