Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020)

14/07/2020
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 660/SVHTT-QLVH về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020).

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp Nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam vào ngày 27/1/1973 (Nguồn: Lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại về cuộc đời hoạt động và công lao đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và ngành ngoại giao nói riêng, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân học tập và noi theo đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

    Xem chi tiết Đề cương tại đây

Quốc Toản Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video