Nhiều điểm sáng, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

25/05/2020
Những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều điểm sáng, mô hình điển hình tiên tiến hình thành khắp các huyện, thành phố, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Công trình xây dựng tuyến đường hoa khu phố B, huyện Tân Hiệp

Phong trào TDĐKXDĐSVH có độ bao phủ rộng, gắn với 5 nội dung và 7 phong trào lớn. Do đó, việc triển khai thực hiện phong trào không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Văn hóa và Thể thao, mà còn là trách nhiệm, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện lồng ghép vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua khác của các ban, ngành, đoàn thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Hội Nông dân với chương trình “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa”; Hội Cựu chiến binh, với phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; Đoàn Thanh niên với “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thanh niên lập nghiệp”; ngành Giáo dục và Đào tạo, với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Văn hóa ứng xử trong trường học”; ngành Nội vụ với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... nên hiệu quả đạt được có ý nghĩa về nhiều mặt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sau 20 năm kể từ khi phát động, đến nay phong trào TDĐKXDĐSVH đã trải qua một quá trình phát triển với bao khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy tự hào, mang lại nhiều đổi thay tích cực cho đời sống của nhân dân. Mỗi nơi, mỗi vẻ có cách làm riêng, nhưng điểm chung mỗi gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa được xây dựng bắt đầu từ những con người đầy nhiệt huyết, tạo nên nhiều điểm sáng, mô hình điển hình tiên tiến ở khắp các huyện, thành phố như: “Đội xe Honda ôm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông”; “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”; Thanh niên Công giáo phòng, chống tội phạm”; “Khu dân cư 4 không (không tội phạm, ma túy, không mại dâm, tệ nạn xã hội); “Tuyến đường kiểu mẫu”; “Thắp sáng đường quê”; “Đoạn đường đẹp”; “Hẻm sạch, đẹp, sáng, an toàn”; khu dân cư “Xanh, sạch, đẹp”; “Xã 5 có”, “Ấp 5 có”; phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên lập nghiệp”, "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “SOS Rạch Giá hỗ trợ người gặp nạn trong đêm”; “CLB tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”; “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”; CLB “Gia đình phát triển bền vững”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình khởi nghiệp...  

 

Các thành viên nhóm “SOS Rạch Giá hỗ trợ người gặp nạn trong đêm”

Qua quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp, trên cơ sở gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ý thức giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường,...  được nêu cao; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội  được cải thiện hơn trước, hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư; phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh; đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến năm 2019, toàn tỉnh có 373.315/411.445 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90,73%; có 904/957 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 94,46%; có 1.733/1.836 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 94,39%. Về tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới có 113/117 xã hoàn thành, đạt 96%; 80/117 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 68,38% và 10/28 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 35,71%; có 78/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66,66%.

Ở góc độ nào đó, có lúc, có nơi việc thực hiện phong trào vẫn còn mang tính hình thức song không phủ nhận, phong trào đã mang lại những kết quả cụ thể và thiết thực, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa nông thôn mới, làm tiền đề quan trọng trong việc đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế triển khai cho thấy phong trào TDĐKXDĐSVH vẫn còn những bất cập, khó khăn cần khắc phục, đó là: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều, chưa thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa các ban, ngành từng lúc, từng nơi còn hạn chế. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở một số địa phương chưa đầy đủ, toàn diện và sâu sắc, một số nơi cho rằng việc thực hiện phong trào là trách nhiệm riêng của ngành Văn hóa, nên chưa thực sự tích cực vào cuộc. Đội ngũ cán bộ thường xuyên biến động, nhìn chung còn thiếu và yếu trong khi quy mô và nội dung phong trào ngày càng đa dạng, phong phú. Kinh phí đầu tư cho các hoạt động văn hóa, tổ chức thực hiện phong trào còn hạn chế, chưa tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động một số nơi còn mờ nhạt, mang tính hình thức; tuy đã có những mô hình, cách làm hay song chưa nhân được diện rộng. Một số nơi việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa chưa thực sự đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, còn mang tính hình thức, nể nang, ngại đụng chạm, thiếu tính dân chủ, thiếu ý kiến đóng góp của người dân. Hầu hết các danh hiệu văn hóa trong phong trào đều chưa có khen thưởng, chưa gắn với quyền lợi của người dân, nên người dân ngày càng ít quan tâm hơn v.v..

Những khó khăn, thách thức đặt ra khi thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH hiện nay là không nhỏ. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành và từng địa phương, đơn vị phải dành dự quan tâm và nguồn lực tương xứng, để góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mang tính bền vững trong thời gian tới.

Ngọc Thy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video