Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh có bước phát triển

12/06/2020
Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có bước phát triển rất đáng ghi nhận.

Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, rèn luyện thể chất của Nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi việc đầu tư, xây dựng và quản lý, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng Đề án phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đưa mục tiêu phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp tổ chức thực hiện, lồng ghép các chương trình, dự án, tránh tình trạng dàn trải, đầu tư không hiệu quả các nguồn lực.

 

Thư viện tỉnh được xây dựng khang trang, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc - Ảnh: Quỳnh Như

Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao tỉnh được quan tâm đầu tư, cụ thể: Dự án Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn đầu tư; ngành Văn hóa và Thể thao đã tiến hành thông qua dự án, chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thành lập Hội đồng thẩm định kiến trúc nhằm thực hiện lấy ý kiến đóng góp và thi tuyển kiến trúc; Thư viện tỉnh xây mới đi vào hoạt động từ tháng 01/2018; Nhà Thi đấu đa năng tỉnh… Đối với thiết chế Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng 08 Trung tâm: Vĩnh Thuận, Gò Quao, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Hải, An Biên và Kiên Lương. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, giai đoạn 2016 - 2020, có 60 Trung tâm được xây dựng hoàn chỉnh, nâng tổng số Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã hiện nay 86 Trung tâm.

 

Hội thi đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang năm 2019 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh - Ảnh: Quỳnh Như 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tranh thủ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây mới các công trình văn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân như: Nâng cấp Sân vận động tỉnh, xây dựng Công viên Văn hóa An Hòa, xây dựng hậu cứ và đầu tư trang thiết bị cho Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer; nâng cấp rạp chiếu bóng Thắng Lợi; trùng tu, tôn tạo các di tích, sửa chữa, xây dựng một số tượng đài, bia lưu niệm. Toàn tỉnh hiện có 13/15 thư viện huyện, thành phố; 100 phòng, điểm đọc sách xã, ấp, tủ sách gia đình và một vài điểm chùa Khmer với gần 200.000 bản sách; 01 bảo tàng tư nhân. Trang bị 300 bộ âm thanh nhạc cụ, 09 xe chuyên dùng tuyên truyền lưu động; thành lập 03 đội chiếu phim lưu động; 16 đội tuyên truyền lưu động và cấp sách, văn hóa phẩm cho các đơn vị, huyện,  thành phố. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập 184 tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật; 544 cơ sở tập luyện thể thao các môn, trong đó có nhiều sân bãi của tư nhân đầu tư và quản lý, khai thác.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thuộc Tỉnh Đoàn (01 Nhà thiếu nhi cấp tỉnh, 12/15 Nhà thiếu nhi cấp huyện, 01 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên); Liên đoàn Lao động tỉnh (01 Nhà văn hóa lao động); Công an các đơn vị, địa phương (01 phòng truyền thống, 01 thư viện, 24 sân bóng chuyền, 04 nhà thi đấu cầu lông); Nhà máy xi măng Hà Tiên (01 Nhà văn hóa công nhân), hoạt động có hiệu quả, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và rèn luyện thể chất của cán bộ chiến sĩ.

 

Sân vận động tỉnh - Ảnh: Quỳnh Như

Ngoài hoạt động thường xuyên, các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở còn tổ chức các câu lạc bộ chuyên đề, đội, nhóm (câu lạc bộ Đờn ca tài tử, câu lạc bộ Võ thuật, câu lạc bộ Khiêu vũ; các lớp năng khiếu đàn, hát, múa, thể dục, thể thao; các đội văn nghệ truyền thống...). Các câu lạc bộ thu hút đông đảo hội viên tham gia; tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất cho Nhân dân. Đồng thời, tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới, kinh nghiệm hay nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa, thể thao trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận dụng linh hoạt những quy chuẩn, quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào điều kiện thực tế ở từng địa phương, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư để tổ chức hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đời sống tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo trong tỉnh từng bước được cải thiện; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được duy trì và phát triển; mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo lập, bổ sung quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và huy động các doanh nghiệp, Nhân dân ủng hộ để xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hóa thể thao, triển khai còn chậm. Hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố kinh phí đầu tư hạn hẹp nên phần lớn cơ sở vật chất thiếu đồng bộ; hiệu quả khai thác, sử dụng chưa cao. Các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định; phần lớn các dự án đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã thiếu đồng bộ, nhiều Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã mới chỉ có bộ khung, chưa có các phòng chức năng, trang thiết bị và cán bộ quản lý nên mức độ khai thác, hiệu quả sử dụng còn thấp. Có 70 - 80% Nhà Văn hóa ấp không đạt tiêu chí theo quy định mẫu, đa số lồng ghép với trụ sở làm việc của ấp nên diện tích nhỏ, hẹp. Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài ngành Văn hóa và Thể thao hầu hết cơ sở vật chất thiếu duy tu, sửa chữa nhanh xuống cấp, điều kiện tối thiểu cho các hoạt động cũng chưa đảm bảo. Một số cán bộ làm công tác quản lý văn hóa ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; mức hưởng thụ về văn hóa của Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với vùng đô thị. Phong trào quần chúng về hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở đã có nhưng chưa ổn định, phát triển chưa đồng đều, chất lượng chưa cao...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030. Trong đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, cùng với Nhà nước để hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, cần nhanh chóng phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành Quy chế “mẫu” về tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, bộ máy làm cơ sở để các địa phương thực hiện đảm bảo tính đồng bộ. Song song đó, đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao phải đồng bộ cả về cơ sở vật chất, thiết bị, bộ máy và nội dung hoạt động. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao, gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu người dân; có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các loại hình câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động phù hợp với các tổ chức đoàn thể khu phố và với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi...

Đức Huy
Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video