TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 217/QĐ-SVHTT

(00:00 | 14/02/2017)

Quyết định số 217/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang.

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 217/QĐ-SVHTT, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Minh, thanh tra viên giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.