TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giám sát quá trình triển khai Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 07/04/2020)

Theo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay của Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định: Thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn đã thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ đó góp phần vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn.


Di tích lịch sử và thắng cảnh Ba Hòn, huyện Hòn Đất

Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc từ ngày 26/02 đến ngày 10/3/2020 và tiến hành khảo sát thực tế một số điểm di tích trên địa bàn các đơn vị Đoàn đến làm việc gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng tỉnh, UBND các huyện: Phú Quốc, Châu Thành, Gò Quao, Kiên Lương, Hòn Đất. Qua giám sát Đoàn ghi nhận một số vấn đề cụ thể như sau: Công tác tuyên truyền nhận thức của cán bộ, công chức được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước đối với các di tích trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ mặc dù kiêm nhiệm nhưng thực hiện khá tốt công tác quản lý di sản tại địa phương. Các tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống được quan tâm duy trì, phát huy. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được quản lý thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến nay đã tu bổ, sửa chữa nâng cấp được 08 di tích, tổng kinh phí đầu tư cho tu bổ di tích là 36 tỷ đồng như: Di tích lịch sử và thắng cảnh Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo), chùa Sóc Xoài, ở Hòn Đất; chùa Tổng Quản, chùa Cái Bần ở Gò Quao; chùa Xẻo Cạn ở U Minh Thượng; chùa Quan Đế ở Rạch Giá; đình thần Thạnh Hòa ở Giồng Riềng; đình thần Phú Hội ở Tân Hiệp, các di tích này đang triển khai thi công. Tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục công trình tại Khu tưởng niệm Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy ở U Minh Thượng (do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý thực hiện đầu tư), đang trình phê duyệt quy hoạch: Di tích lịch sử - thắng cảnh MoSo; đang triển khai lập quy hoạch Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc, di tích quốc gia thắng cảnh núi Bình San, di tích lịch sử - văn hóa đình thần Nam Hải Đại Tướng Quân ở Lại Sơn - Kiên Hải. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách thì nguồn vốn từ công tác xã hội hóa có vai trò rất quan trọng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều huyện, thành phố đã huy động các doanh nghiệp, người dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động trùng tu, bảo tồn di tích, đến nay nguồn đóng góp trên 50 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả giám sát cho biết: Việc tổ chức thanh, kiểm tra các di tích được ngành Văn hóa và Thể thao triển khai thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với từng địa phương, từ đó ngăn chặn được những hành vi sửa chữa, tôn tạo di tích khi chưa được phép của các cơ quan chuyên môn. Qua công tác kiểm tra, trên địa bàn huyện Kiên Lương đã phát hiện và xử lý 09 trường hợp sửa chữa, xây cất trái phép trong khu vực di tích. UBND thành phố Hà Tiên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa làm thay đổi hiện trạng của di tích tại khu vực núi Bình San, chùa Phù Dung và Thạch Động...

 

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Phù Dung, thành phố Hà Tiên

Đoàn Giám sát cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, cụ thể là: Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Nhận thức của một số người dân về việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa chưa cao. Việc quản lý, bảo vệ di tích tại một số địa phương chưa hiệu quả; công tác giới thiệu quảng bá về hệ thống di tích, di sản văn hóa của huyện chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đúng mức. Trình độ năng lực, chuyên môn của đội ngũ làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về nghiệp vụ, từ đó chưa đủ sức trong công tác quản lý và bảo vệ các di tích được xếp hạng. Một số di tích được công nhận đến nay vẫn chưa được cắm mốc, bị xâm hại. UBND các huyện chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện bản tóm tắt tiểu sử, nội dung các khu di tích thuộc thẩm quyền quản lý được phân cấp, từ đó làm hạn chế trong việc tuyên truyền giáo dục và sự cộng tác của nhân dân trong công tác trùng tu, bảo quản tôn tạo di tích. Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường nhưng việc xử lý chưa nghiêm, còn để xảy ra tình trạng sai phạm, xâm phạm lấn chiếm đất trái phép trong khu di tích. Nguyên nhân là do thành viên trong các Ban bảo vệ di tích do hình thức tham gia tự nguyện nên thường xuyên thay đổi đã ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, bàn giao các hiện vật di tích. Kinh phí đầu tư của nhà nước cho công tác trùng tu, tôn tạo chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo quản, sửa chữa các di tích bị xuống cấp, đặc biệt các di tích được phát hiện lộ thiên ngoài trời như: Di tích Óc Eo- Giồng Xoài; di tích khảo cổ học Nền Chùa huyện Hòn Đất; các di tích thuộc nhóm những di tích chứng tích chiến tranh...

 

Khu di tích lăng và đền thờ Mạc Cửu, thành phố Hà Tiên

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá những mặt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Di sản văn hóa; Đoàn Giám sát đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện, UBND các xã, Ban Quản lý, Ban Bảo vệ di tích và các cơ quan có liên quan những nhóm vấn đề cụ thể, để góp phần thực hiện tốt hơn nữa Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Trong đó có những vấn đề lớn như: Cần sớm phê duyệt Đề án quy hoạch việc sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở cho các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Cấp kinh phí tu bổ, tôn tạo những di tích bị xuống cấp và những di tích có giá trị lịch sử - văn hóa có nguy cơ bị hư hại cao, đền bù giải tỏa cho các hộ dân còn có nhà hoặc đất trong khu vực bảo vệ di tích để bảo vệ và phát huy giá trị di tích được tốt hơn. Trước mắt, cần tập trung ưu tiên cho di tích thắng cảnh núi MoSo, huyện Kiên Lương, Trại giam Phú Quốc, Tháp Bốn sư, di tích khảo cổ Nền Chùa. Xúc tiến nhanh việc xây dựng Bảo tàng tỉnh nhằm đảm bảo đủ nhà, kho trang thiết bị để trưng bày và bảo quản các di vật gốc...