TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

Xem với cỡ chữAA

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố...

(09:09 | 08/01/2023)

STT

Các huyện, thành phố

Tên đơn vị

Số Điện thoại

01

Rạch Giá

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 863 556

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 946 330

02

Hòn Đất

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 841 288

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02976 277 377

03

Kiên Lương

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 854 942

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 766 233

04

Hà Tiên

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 852 054

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02976 260 062

05

Giang Thành

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 760 706

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 760 706

06

Phú Quốc

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 846 331

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 980 920

07

Kiên Hải

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 830 095

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 680 285

08

Châu Thành

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 836 105

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 610 669

09

Tân Hiệp

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 834 120

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 834 120

10

 

Giồng Riềng

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 821 038

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 820 105

11

Gò Quao

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 824 026

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 824 038

12

An Biên

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 881 376

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 510 886

13

An Minh

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 884 003

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 884 003

14

U Minh Thượng

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 883 742

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 883 202

15

Vĩnh Thuận

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 829 155

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

02973 829 155