TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Đơn vị trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Sở Văn hóa và Thể thao có 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

(09:08 | 17/08/2020)

STT

Đơn vị trực thuộc

Điện thoại liên hệ

01

Trung tâm Văn hóa tỉnh

02973 812 352

02

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

02973 865 456

03

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

02973 863 535

04

Công viên Văn hóa An Hòa

02973 915 128

05

Trường Văn hóa - Nghệ thuật

02973 812 180

06

Trường Năng khiếu Thể dục thể thao

02973 910 980

07

Đoàn Nghệ thuật Khmer

02973 619 302

08

Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang

02973 504 280

09

Thư viện tỉnh

02973 863 495

10

Bảo tàng tỉnh

02973 863 727

11

Ban Quản lý Di tích tỉnh

02973 860 722