TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Đơn vị trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang có 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

(09:08 | 17/08/2020)

STT

Đơn vị trực thuộc

Điện thoại liên hệ

01

Trung tâm Văn hóa tỉnh

02973 812 352

02

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

02973 865 456

03

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

02973 863 535

04

Công viên Văn hóa An Hòa

02973 915 128

05

Đoàn Nghệ thuật Khmer

02973 619 302

06

Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang

02973 504 280

07

Thư viện tỉnh

02973 863 495

08

Bảo tàng tỉnh

02973 863 727

09

Ban Quản lý Di tích tỉnh

02973 860 722

 

Quản trị Trang