TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử

(15:02 | 30/09/2020)

Ngày 28/9, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, chủ trì và phối hợp với Tập đoàn VNPT Kiên Giang triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, thực hiện việc liên thông hồ sơ một cửa đến Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần tham dự, gồm: Chuyên viên xử lý hồ sơ một cửa và chuyên viên kỹ thuật của các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Buổi  sáng: Tập đoàn VNPT Kiên Giang, hướng dẫn cho các chuyên viên phụ trách hồ sơ Một cửa điện tử của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gửi hồ sơ đến UBND tỉnh qua phần mềm Một cửa điện tử (eGate), do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai.

                                                                Quang cảnh tập huấn buổi sáng
Buổi chiều: Tập huấn, hướng dẫn chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ giấy và nhập vào phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; giải pháp cho phép kết nối, liên thông giữa phần mềm Một cửa điện tử, do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai và phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.
Thông qua buổi tập huấn, giúp cho chuyên viên phụ trách hiểu rõ các chức năng và kỹ năng trên phần mềm Một cửa điện tử để triển khai tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, tại các sở, ban, ngành và Văn phòng UBND tỉnh./.

Thiên Đăng

Nguồn: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang