TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Hướng tới chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số

(10:39 | 23/10/2020)

Sáng ngày 10/9, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT&CNTT), giai đoạn 2014 - 2019 và xây dựng đô thị thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ông Đỗ Thanh Bình  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (Tập đoàn VNPT) Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 15 huyện, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình ghi nhận kết quả đạt được, sự nổ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thì vai trò và sự đóng góp, đồng hành không nhỏ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, trong đó có Tập đoàn VNPT Việt Nam và Viễn thông Kiên Giang là hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Nhằm đánh giá lại kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thỏa thuận hợp tác, nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục cũng như xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhờ được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND tỉnh, các đơn vị chuyên môn đã nổ lực phối hợp triển khai cụ thể hóa các nội dung trong thỏa thuận, tạo tiền đề cho Tập đoàn VNPT tiếp tục phát triển trong lĩnh vực CNTT và duy trì, phát triển bền vững các dịch vụ viễn thông hiện hữu trên địa bàn tỉnh. Nhằm, mang lại những kết quả thiết thực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn quá trình cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn VNPT đã đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong toàn tỉnh, cụ thể: Đã có truyền dẫn cáp quang tại 100% xã/ phường/thị trấn với trên 7.500.000 ngàn mét cáp, mạng di động 2G/3G/4G có trên 1.800 trạm phát sóng luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ VT&CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh.

 Năm 2018,  Tập đoàn VNNPT phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình cho ngành Công an trong toàn tỉnh với 16 điểm cầu, đã triển khai 104 cuộc họp giữa tỉnh với Chính phủ và các địa phương với 35.027 lượt đại biểu tham dự. Đặc biệt, Hội nghị truyền hình trực tuyến tại tỉnh Kiên Giang, đã kết nối vào 744 điểm trên toàn quốc, tại Hội nghị Văn phòng Chính phủ đến UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và UBND các huyện/thành phố, UBND các xã/phường/thị trấn vào ngày 13/3/2019; bên cạnh đó, hệ thống Một cửa điện tử (VNPT-iGeate): Tính đến hết tháng 6/2019, số lượng công dân được khai báo trên hệ thống là 37.882 người, số hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý là 19.985 hồ sơ đối với cấp tỉnh, 35.440 hồ sơ đối với cấp huyện và 17.553 hồ sơ đối với cấp xã. Ngoài ra, cũng đã tiếp nhận công chứng, chứng thực 66.598 hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức độ 3, mức độ 4 là 220 hồ sơ.

Hệ thống thông tin phục vụ ngành Giáo dục (Mạng giáo dục vnEdu): Tập đoàn VNPT phối hợp cùng ngành Giáo dục triển khai đến 68 trường, trong đó: Cấp THPT có 28 trường, cấp THCS có 26 trường và cấp tiểu học 14 trường, cung cấp trên 32.371 sổ liên lạc điện tử cho học sinh, xây dựng và triển khai Cổng thông tin điện tử cho 04 trường trên địa bàn tỉnh; hệ thống phần mềm phục vụ ngành Y tế: Từ tháng 7/2017, đã phối hợp triển khai y tế cơ sở và hồ sơ sức khỏe cá nhân tích hợp với phần mềm VNPT HIS trong toàn tỉnh: 15/15 Trung tâm y tế tuyến huyện/thành phố và 145/145 xã/phường/thị trấn. Thống kê trên hệ thống đến nay, tổng số hộ khẩu là 464.715 và 2.023.343 nhân khẩu với số lượng hồ sơ sức khỏe cá nhân trên hệ thống là 36.366 hồ sơ; từ tháng 7/2018, đã phối hợp triển khai hệ thống quản lý đơn thuốc và bán thuốc kê đơn (VNPT-Pharmacy) đến cơ sở y tế đã có 5.776 toa thuốc liên thông lên Cổng dược quốc gia. Đối với các nhà thuốc, quầy thuốc lũy kế đến cuối tháng 7/2019 đã tạo được 127 tài khoản. Tính đến cuối tháng 7/2019, đã triển khai cho 212 nhà thuốc, quầy thuốc, trong đó có: 93/212 nhà thuốc, quầy thuốc sử dụng chính thức. Các phần mềm phục vụ những lĩnh vực khác cũng đang hoạt động ổn định.

Ông Đỗ Thanh Bình (bên phải) - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Đức Long (bên trái) - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Việt Nam, ký kết "Thảo thuận hợp tác VT&CNTT giai đoạn 2020 - 2025. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả từ hợp tác chiến lược VT&CNTT giai đoạn 2014 - 2019 và tiếp tục ký kết thỏa thuận chiến lược VT&CNTT giai đoạn 2020 - 2025, với chủ trương “Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh tiến tới xây dựng xã hội số”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị VNPT phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương của tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Một là, phối hợp, hỗ trợ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, nhằm xây dựng một nền hành chính điện tử hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hướng tới chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

Hai là, tiếp tục thực hiện đề án đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang, phát huy hiệu quả các hợp phần của đề án đô thị thông minh Phú Quốc giai đoạn 1 và các giai đoạn tiếp theo; ba là, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực về VT&CNTT cho tỉnh Kiên Giang thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; bốn là, phối hợp thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của tỉnh, cũng như phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác của tỉnh.

Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và tập đoàn VNPT là cơ hội để tăng cường hơn nữa trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng đô ghị thông minh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai bên trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, trong khuôn khổ, quy định của pháp luật. Mỗi bên chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình hợp tác. Kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết trên cơ sở đồng thuận, vì lợi ích chung./.

 

Nguồn: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang