TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(10:54 | 26/03/2021)

Kế hoạch số 89/KH-SVHTT ngày 29/1/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch số 89/KH-SVHTT ngày 29/1/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tệp đính kèm89-kh-svhtt.signed.pdf

Quản trị Trang