TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(10:54 | 26/03/2021)

Kế hoạch số 89/KH-SVHTT ngày 29/1/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch số 89/KH-SVHTT ngày 29/1/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tệp đính kèm89-kh-svhtt.signed.pdf

Quản trị Trang