TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:10 | 03/12/2021)

Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1530_QD-UBND.signed.pdf; noidungchitiet (1).rar